Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 20/06/2024

Thái Bình làm rõ thông tin giảm diện tích Khu Bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải

13/09/2023

    Trước thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh về việc UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 gần như loại bỏ Khu Bảo tồn đất ngập nước Tiền Hải khi giảm quy mô diện tích từ 12.500 ha xuống còn 1.320 ha, UBND tỉnh Thái Bình đã khẳng định, Quyết định số 731/QĐ-UBND không thay thế Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 và càng không phải là việc xóa sổ Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải.

    Theo đó, UBND Thái Bình cho biết, do quy mô diện tích Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải có nhiều nguồn số liệu khác nhau (kế thừa số liệu từ 5 nguồn dữ liệu khác nhau, trong đó tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 là 12.500 ha, Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 là 3.245 ha, Quyết định số 2159/QĐ-UBND là 12.500 ha). Tuy nhiên, kiểm tra thực tế có sai lệch tọa độ và vị trí, trong đó, theo tọa độ thì có 4.301 ha, vị trí không nằm trong các xã Nam Hưng, Nam Phú và Nam Thịnh nên cần được xác định quy mô, diện tích cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước cần được nghiên cứu, điều tra, đánh giá kỹ lưỡng, khoa học và phân định để bảo vệ, bảo tồn trên toàn bộ vùng biển Thái Bình.

    Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, ngày 28/3/2023, tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 731/QĐ-UBND xác định cụ thể diện tích rừng đặc dụng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Quá trình lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020 được thực hiện theo đúng quy định, hồ sơ điều chỉnh đã được Bộ NN&PTNT cho ý kiến.

    Quyết định số 731/QĐ-UBND chính thức xác định cụ thể, rõ ràng vị trí, ranh giới quy mô diện tích đúng quy định của khu rừng đặc dụng bao gồm diện tích rừng hiện tại và diện tích đất khả thi, phù hợp để phát triển rừng trong những năm tới theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, là một trong những bước triển khai thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 731/QĐ-UBND không thay thế Quyết định số 2159/QĐ-UBND và càng không phải là xóa sổ Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải.

    Tỉnh Thái Bình cũng cho biết, hiện nay, tỉnh đang trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, theo đó quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT rà soát, xác định chi tiết, cụ thể quy mô diện tích Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải trên thực địa, đánh giá, lập hồ sơ, Quyết định thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải theo đúng quy định nhằm làm cơ sở, căn cứ để trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo tồn phát triển đa dạng sinh học, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và phát triển không gian kinh tế biển đa dạng theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Tân

Ý kiến của bạn