Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Tập huấn Kinh tế tuần hoàn tài nguyên trong bối cảnh địa phương hóa

10/01/2023

    Từ ngày 5 - 6/1/2023, tại Phú Thọ, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Mạng lưới bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) đã phối hợp tổ chức Hội thảo tập huấn Kinh tế tuần hoàn (KTTH) tài nguyên trong bối cảnh địa phương hóa và phát triển Mạng lưới VIWACON. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước - CAWACON”, thuộc chương trình Sáng kiến địa phương do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án bao gồm 3 hợp phần lớn: Xây dựng Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON), các sáng kiến địa phương bảo vệ nguồn nước tại Đà Nẵng và hỗ trợ quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước.

Toàn cảnh Hội thảo

    Với hỗ trợ của Dự án, tháng 1/2021, Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) được thành lập. Mạng lưới tạo không gian và hỗ trợ các thành viên và công chúng đối thoại, trao đổi thông tin và chia sẻ các thực hành về bảo tồn nguồn nước. Trong khuôn khổ này, các thành viên của Mạng lưới đã hợp tác để nâng cao nhận thức của công chúng về các nguyên nhân và tác động của ô nhiễm nước đối với sức khỏe và kinh tế, thay đổi ý thức chung tay hành động bảo vệ sông, suối, hồ và vùng nước ven biển. Trong 2 năm (2021-2022), 123 khóa đào tạo nâng cao năng lực các thành viên cho 3.580 đại biểu tham gia các chương trình này.

    Đến nay, thông qua hỗ trợ của Dự án tại Đà Nẵng, Dự án đang hỗ trợ cho khoảng 12 sáng kiến địa phương, tất cả các sáng kiến này đều do các đơn vị chức năng tại Đà Nẵng xác định, đề xuất và triển khai dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Mạng lưới VIWACON. Các sáng kiến hướng tới giải quyết các vấn đề ô nhiễm nước tại Đà Nẵng và đóng góp cho đề án xây dựng Đà Nẵng -  thành phố Môi trường, giai đoạn 2021 -  2030.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

    Bên cạnh đó, trong thời gian qua, CECR và thành viên Mạng lưới VIWACON đã và đang hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi, với hàng loạt các hoạt động với các đơn vị thuộc Bộ; phối hợp với một số cơ quan của Quốc Hội tập huấn và chuẩn bị cho các đại biểu dân cử về tinh thần dự Luật này; truyền thông tới cử tri và người dân trước khi thảo luận, thông qua Luật trong năm nay.

    Nhằm lựa chọn những vấn đề ưu tiên để đóng góp cho công tác BVMT về KTTH tài nguyên, phù hợp với nhu cầu, chung tay giải quyết các vấn đề ô nhiễm nước hiện nay; đồng thời, thu hút các tổ chức quan tâm tham gia, tiếp tục phát triển Mạng lưới VIWACON, CECR và VIWACON tổ chức “Hội thảo tập huấn KTTH tài nguyên trong bối cảnh địa phương hóa và phát triển Mạng lưới VIWACON”. Mục tiêu chính của chương trình là tăng cường hiểu biết và năng lực của các tổ chức thành viên Mạng lưới VIWACON về thực hiện KTTH tài nguyên, bảo tồn nguồn nước trong bối cảnh địa phương hóa, chung tay hành động và phát triển Mạng lưới trong những năm tới.

    Trong hai ngày tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu về Quy định, chính sách về KTTH tài nguyên; KTTH tài nguyên từ góc nhìn quốc tế, trong quản lý nguồn nước và rác thải; Cách tiếp cận địa phương hóa và chung tay trong công tác BVMT; công cụ và phương pháp để xây dựng kế hoach hành động, hướng đến phát triển Mạng lưới VIWACON giai đoạn 2023 - 2025…

Vũ Nhung

Ý kiến của bạn