Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/08/2022

Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa sự số môi trường mùa mưa

14/06/2021

     Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh trong và sau mùa mưa bão, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị các công ty đầu tư hạ tầng KCN, doanh nghiệp hoạt động trong KCN tăng cường kiểm soát, phòng ngừa sự số môi trường mùa mưa.

     Công văn nêu rõ, đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện vệ sinh toàn bộ sân bãi, hố ga và các tuyến thoát nước mưa; Thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn đúng quy định, hạn chế lưu kho chất thải.

     Đối với công ty đầu tư hạ tầng KCN, vận hành thường xuyên, liên tục nhà máy xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải phát sinh từ các KCN luôn đạt quy chuẩn theo quy định. Đồng thời, có biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường, đặc biệt là sự cố nước thải. Nếu xảy ra sự cố, nhanh chóng báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý; Giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện các biện pháp BVMT theo đúng quy định; Giám sát thường xuyên nguồn nước thải các doanh nghiệp trong KCN, nhất là các KCN gần sông.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn