Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 25/02/2024

Sơn La thành lập Tổ công tác hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

30/08/2023

    Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án thu hút đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá và các dự án chấm dứt chủ trương đầu tư, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

    Việc thành lập Tổ công tác liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy thu hút đầu tư. Nâng cao trách nhiệm phối hợp, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả giải quyết vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, hướng tới hoàn thiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng thu ngân sách.

    Theo đó, Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường làm tổ trưởng; Giám đốc Sở TN&MT, Sở KH&ĐT là Tổ phó. Các thành viên là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao Thông vận tải, Tư pháp, Nội vụ, Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án thu hút đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, đấu giá và các dự án chấm dứt chủ trương đầu tư, chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn