Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Hậu Giang: Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường

01/08/2023

    Để các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng bền vững, trong thời gian qua, bên cạnh việc kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của địa phương, tỉnh Hậu Giang còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến những quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đặc biệt là những quy định mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác BVMT.

 

Hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại Hội trường UBND xã Tân Thành, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

    Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, các địa phương chú trọng triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường với nhiều hình thức, đa dạng. Cụ thể, đã tổ chức 159 cuộc tập huấn, tuyên truyền các quy định có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Chỉ thị số 1464/CT-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường quản lý, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hơn 302 hoạt động bảo vệ môi trường và thu hút hơn 29.500 lượt người tham gia. Thông qua các hoạt động đã khơi thông gần 167km kênh rạch; thu gom hơn 200 tấn rác các loại; phát quang bụi rậm dọc các đường giao thông với chiều dài gần 340km; trồng trên 75.000 cây xanh các loại, chăm sóc gần 170ha cây xanh.

    Ngoài ra, Sở TN&MT còn tiếp tục tăng cường triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh; đồng thời thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021 - 2025) và Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

    Cùng với đó, tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, mô hình về bảo vệ môi trường, trong đó nổi bật là Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021 - 2025); Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời phát động phong trào “chống rác thải nhựa”; phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”...

    Xác định bảo vệ môi trường là mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững, do đó trong thời gian tới, Sở TN&MT tập trung siết chặt công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ quá trình xử lý nước thải, khí thải tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp; tăng cường quan trắc môi trường khu đô thị, khu dân cư nông thôn; đồng thời triển khai thực hiện đúng nguyên tắc đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; đối tượng được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường.

    UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; điều tra, đánh giá, quan trắc và đề xuất các giải pháp quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng; phối hợp với các đơn vị thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải chính trên các tuyến sông, kênh chính tỉnh Hậu Giang”; triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh; tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (đổi địa điểm thực hiện tại thành phố Vị Thanh); chuẩn bị đầu tư dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; triển khai thực hiện Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thực hiện phương án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến sau khi phương án đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác được phê duyệt…

Phương Linh

Ý kiến của bạn