Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc trong tuần 3 tháng 8/2021

25/08/2021

     Thông qua kết quả quan trắc tuần 33 (từ ngày 13/8 - 19/8/2021)​ cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc khu vực miền Bắc duy trì ở mức tốt. Trong tuần, giá trị thông số bụi PM2.5 tại các trạm đều trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h). Tương tự đối với giá trị các thông số khác như NO2, O3, CO và SO2 vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

     Theo kết quả tính toán Chỉ số chất lượng môi trường không khí AQI ngày trong tuần tại các trạm khu vực miền Bắc cho thấy, phần lớn giá trị AQI ngày tại các trạm duy trì ở mức tốt, giá trị AQI <50. Tuy nhiên, một số ngày trong tuần ghi nhận chất lượng môi trường không khí ở mức trung bình,cụ thể: Trạm đường Hùng Vương - TP. Thái Nguyên trong các ngày 13/8, 14/8, 18/8 và 19/8; Trạm Chi cục BVMT Hà Nội (ngày 15/8), giá trị AQI ngày dao động trong khoảng 51 - 59.

     Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong tuần 33 (từ ngày 13/8 - 19/8) được đánh giá thông qua số liệu của 16 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn