Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/04/2024

Ontario lập quỹ trị giá 1,4 tỷ đô cho việc giảm phát thải carbon

07/03/2016

     Ontario đang lập kế hoạch tăng 1,4 tỷ đô một năm cho chương trình giảm phát thải khí nhà kính bắt đầu triển khai từ năm 2017 khi gia nhập với Quebec và California.

 

 

     Ontario là tỉnh mới nhất ở Canađa áp dụng kế hoạch giảm thiểu khí nhà kính, nhằm cắt giảm 15% dưới mức được ghi nhận các năm 1990 cho tới năm 2020 và 37% các khoản phụ cấp carbon cho tới năm 2030.

     Dự án được tiến hành tại tỉnh đông dân của Canada sẽ tạo ra khoảng 18 đô la Canađa mỗi tấn carbon trên thị trường mà doanh nghiệp mua các khoản phụ cấp carbon phát thải trong một cuộc đấu giá. Tiền thu được sẽ được dùng để thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng, giao thông công cộng, các dự án địa nhiệt, công nghệ sạch… Cuộc đấu giá đầu tiên trong tháng 3 năm tới sẽ tăng khoảng 478 triệu đô Canađa.

     Như vậy, thương mại hóa lượng khí thải cắt giảm sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh năng động và sáng tạo hơn cho Canađa.

 

Trần Hương

 

Ý kiến của bạn