Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/07/2022

Công bố Báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu

15/09/2015

     Thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cùng Ngân hành Thế giới (WB) hoàn thành Báo cáo rà soát đầu tư và Chi tiêu công cho BĐKH.      Lễ công bố Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ TN&MT, các Bộ/ ngành khác, các tỉnh và các đối tác phát triển diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21/5/2015.       Báo cáo “Rà soát Đầu tư và Chi tiêu công cho BĐKH” kêu gọi cần tiến hành xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể để đẩy mạnh nỗ lực đảm bảo một tương lai thích ứng với BĐKH. Đồng thời, Báo cáo cho biết những hành động trong ngắn hạn để tăng cường hoạt động ứng phó với BĐKH của Việt Nam cần được lồng ghép thành nội dung của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm sắp tới và các năm tiếp theo.          Theo đó, Báo cáo đề xuất những sáng kiến trong ngắn hạn và dài hạn để tiếp tục lồng ghép vấn đề BĐKH vào các chính sách, quy trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Việt Nam; xác định các khoản đầu tư và hoạt động ưu tiên nhằm tăng cường ứng phó với BĐKH của đất nước. Trong đó, các sáng kiến tập trung vào những hành động trước mắt để xác định các ưu tiên chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và chu trình lập kế hoạch, dự toán ngân sách và tài chính cũng như cách thức để xây dựng chính sách tốt hơn, tăng cường thể chế và phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ những hoạt động ứng phó với BĐKH và đầu tư cụ thể.      Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, cho biết: Lồng ghép BĐKH vào ngân sách sẽ nâng cao khả năng thích ứng của Việt Nam đối với những tác động của tình trạng khí hậu ấm lên trên toàn cầu, giúp các cộng đồng ít bị tổn thương hơn, giải quyết những thách thức về phát thải trong khi Việt Nam tiến bước trên hành trình tiến tới một tương lai xanh hơn, thích ứng tốt hơn và thịnh vượng hơn. Các phương án được đề xuất trong báo cáo này, nếu được thực hiện, sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này bằng cách tiếp tục đưa chương trình BĐKH vào hệ thống lập kế hoạch và dự toán ngân sách của Chính phủ.      Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia của UNDP tại Việt Nam chia sẻ: Các Chính phủ trên thế giới đang ứng phó với BĐKH bằng cách cải thiện hệ thống dự toán ngân sách và lập kế hoạch, nâng cao chất lượng chi tiêu công của mình. Báo cáo này giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của đất nước sang một nền kinh tế ít phát thải khí carbon và giúp Chính phủ đưa ra những quyết định có lợi cho những người dễ bị tổn thương nhất đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH.      Theo Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Việt Nam đã dành một lượng lớn ngân sách cho các hoạt động BĐKH, xây dựng một chương trình chính trị thông qua các chiến lược và kế hoạch hành động về BĐKH, Tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, tiềm năng của chương trình vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ, vẫn còn tồn tại những vướng mắc, chưa có hoặc còn thiếu ngân sách để tiến hành một số hoạt động quan trọng.   T.Tùng  
Ý kiến của bạn