Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 05/06/2023

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

08/02/2023

    Ngày 7/2/2023, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã trao quyết định của Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trung giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Trung giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

    Theo Quyết định số 3806/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, ông Nguyễn Minh Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

    Phát biểu tại buổi Lễ trao Quyết định, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chúc mừng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và đồng chí Nguyễn Minh Trung được nhận quyết định công tác, qua đó, Thứ trưởng mong muốn với nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Minh Trung sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trưởng, kinh nghiệm và các thế mạnh của mình trong lĩnh vực nghiên cứu đã trải qua như địa chất khoáng sản, biển và hải đảo để cùng tập thể lãnh đạo Viện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

    Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là Viện duy nhất trực thuộc Bộ được quy định trong Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Mặc dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, Viện đã phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ về chính sách, chiến lược và quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước ổn định tổ chức. Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học của Viện đã bước đầu góp phần tham mưu cho Bộ TN&MT trong việc xây dựng chủ trương, chiến lược và chính sách tài nguyên và môi trường. Các đề tài, nhiệm vụ, dự án của Viện đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá, cập nhật kịp thời những vấn đề mới về quản lý tài nguyên, môi trường trên thế giới.

Tân Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Trung phát biểu

    Bên cạnh các đề tài, nhiệm vụ, dự án đang thực hiện, năm 2023, Viện được Bộ giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; nhiệm vụ “Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn” và tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Luật, Nghị định, Thông tư, Chiến lược, theo phân công của Bộ (về Luật Đất đai, Khoáng sản, Tài nguyên nước...). Đây là những nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ TN&MT giao, do đó Thứ trưởng đề nghị Viện cần tập trung nguồn lực thực hiện đúng tiến độ và chất lượng cao.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Trung trân trọng cảm ơn tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ đã quan tâm, tạo điều kiện điều động trong vị trí công tác mới, đồng thời nhận thấy đây là vinh dự cũng như trọng trách lớn. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Minh Trung hứa sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình để phát huy những thành tựu mà các thế hệ đi trước của Viện đã dày công vun đắp từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện

    Thay mặt lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT đã tín nhiệm giao trọng trách, nhiệm vụ, tạo điều kiện trong việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Viện và hy vọng trong giai đoạn mới, Viện có thể cống hiến, đóng góp nhiều hơn các công trình nghiên cứu khoa học cho ngành TN&MT.

Mai Hương

Ý kiến của bạn