Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 15/04/2024

Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường

23/11/2023

    Nhằm làm rõ nhiều vấn đề liên quan về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu (BĐKH) đến mọi mặt của đời sống xã hội và các cơ quan, đơn vị quân đội; đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của Quân đội là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ BVMT, chủ động ứng phó, thích ứng với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường… Ngày 23/11/2023, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Quân đội với nhiệm vụ BVMT, chủ động ứng phó với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định sâu sắc chức năng đội quân công tác của quân đội, làm lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận BVMT, chủ động ứng phó với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân trong BVMT, hướng đến phát triển một nền kinh tế xanh, bền vững, con người thân thiện với môi trường tự nhiên.

    Theo Báo cáo đề dẫn Hội thảo của Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận, báo cáo khoa học của lãnh đạo, chỉ huy, các tướng lĩnh và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các tham luận có hàm lượng khoa học cao, với những tư liệu mới, nhận thức mới với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau sẽ góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn mối quan hệ giữa BVMT, chủ động ứng phó, thích ứng với BĐKH gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh. Đồng thời, làm sáng tỏ nhiều vấn đề vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài đối với đất nước, quân đội, qua đó, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm và những giải pháp hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó, thích ứng với BĐKH của quân đội hiện nay.

Toàn cảnh Hội thảo

    Hội thảo đã lắng nghe các tham luận xoay quanh những nội dung quan trọng, làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, BĐKH đến mọi mặt của đời sống xã hội và các cơ quan, đơn vị quân đội. Từ đó khẳng định vị trí, vai trò của Quân đội là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ BVMT, chủ động ứng phó, thích ứng với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, với tinh thần, trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài Quân đội đối với một vấn đề hết sức quan trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài đối với đất nước và quân đội.

    Trên cơ sở đánh giá thực trạng, làm rõ nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu tham gia hội thảo đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đề ra chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường trong thời gian tới.

    Kết luận Hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong nhiệm vụ BVMT, chủ động thích ứng với BĐKH, khắc phục sự cố môi trường và coi đây là nhiệm vụ chiến đấu thời bình. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm và BVMT, ứng phó với BĐKH… Thượng tướng chỉ đạo, sau Hội thảo, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH, vận dụng kết quả hội thảo vào thực tiễn nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, nhằm hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực, góp phần BVMT và nâng cao chất lượng hoạt động quân sự, quốc phòng trong thời gian tới…

Mai Hương

Ý kiến của bạn