Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Ngành Y tế Hà Nội triển khai phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

29/03/2022

    Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 893/KH-SYT về việc triển khai phong trào “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2022.

Hành lang Bệnh viện Nội tiết Trung ương được trang trí nhiều cây xanh

    Theo đó, ngành Y tế Hà Nội phấn đấu mục tiêu 100% các cơ sở y tế thực hiện phân loại chất thải nhựa để thu gom tái chế, xử lý theo quy định; 80% các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại cơ quan, đơn vị; 80% các cơ sở y tế không sử dụng bao bì, túi ni lông khó phân hủy để chứa đựng chất thải y tế; 80% cơ sở y tế áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa từ hoạt động chuyên môn.

    Sở Y tế Hà Nội giao các cơ sở y tế trong toàn ngành chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị.

    Ngoài ra, thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế theo quy định; Quán triệt, hướng dẫn, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh và người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế về giảm thiểu chất thải nhựa để BVMT.

    Các đơn vị nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế để đảm bảo an toàn cho người bệnh và cộng đồng.

    Đồng thời, các cơ sở y tế tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng công tác vệ sinh môi trường; Mỗi cán bộ y tế dành 5 phút mỗi ngày và 1 giờ thứ 6 hàng tuần để vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

    Trong thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, sử dụng giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần BVMT, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn