Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 16/04/2024

Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định liên quan đến biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

09/12/2022

    Ngày 7/12/2022, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT (ISPONRE), Bộ TN&MT phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF), Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định liên quan đến biến đổi khí hậu trong Luật BVMT năm 2020”.

TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách TN&MT phát biểu khai mạc Hội thảo

    Trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, Chính phủ đã luôn quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Bộ TN&MT đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020, các văn bản pháp luật, chính sách quan trọng về biến đổi khí hậu đã cơ bản được cấp có thẩm quyền ban hành gồm: Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 7/1/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành Luật BVMT về ứng phó biến đổi khí hậu; Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia; Quyết định số 59/QĐ-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT; Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT ngày 18/4/2022 đối với Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 7/1/2022 quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia… Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

    Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách TN&MT mong rằng, thông qua Hội thảo sẽ giúp các đại biểu cập nhật các quy định mới cũng như hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được chính xác và thống nhất.

    Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu đã chia sẻ nhiều nội dung hữu ích như: Tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực và khu vực; Quy định pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Lộ trình phát triển thị trường các bon tại Việt Nam; Hướng dẫn của IPCC về kiểm kê khí nhà kính và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Các đại biểu cũng được các chuyên gia, cán bộ đến từ Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT hướng dẫn đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu và thực hành kiểm kê khí nhà kính.

Quang cảnh Hội thảo

Mai Hương

Ý kiến của bạn