Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 11/12/2023

Hội thảo chuyên đề Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW trong lĩnh vực quản lý tài nguyên

15/08/2023

    Ngày 14/8/2023, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong lĩnh vực quản lý tài nguyên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TN&MT; đại diện các Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chuyên viên các chi cục, phòng chuyên môn lĩnh vực quản lý tài nguyên. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tham dự và chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo

    Báo cáo tại Hội thảo, ông Trần Phương - Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) cho biết, trong 10 năm qua, ngành TN&MT đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên đề ra tại Nghị quyết 24-NQ/TW, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Hệ thống chính sách, pháp luật chung và về tài nguyên ngày càng được hoàn thiện. Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2023, việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo chủ trương của Nghị quyết đã được ngành TN&MT quan tâm, triển khai thực hiện. Đến năm 2023, lĩnh vực quản lý tài nguyên có 2 dự án xây dựng, sửa đổi luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) 2013, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo 2015. Hiện có 3 dự án luật đang được sửa đổi, gồm: Luật Đất đai 2013, Luật Tài nguyên nước 2010, Luật Khoáng sản 2010... Chính phủ đã ban hành 29 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 40 Quyết định, các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương theo thẩm quyền đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị, Thông tư để thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 24-NQ/TW. Bên cạnh đó, công tác điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng và xu hướng diễn biến của các nguồn tài nguyên quốc gia cũng được đẩy mạnh. Kết quả thực hiện trong thời gian qua  đối với điều tra, đánh giá tài nguyên đất, khoáng sản trên đất liền, tài nguyên nước mặt và tài nguyên biển đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đồng thời, các quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia ngày càng hoàn thiện. Chiến lược bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên đã được ban hành và triển khai thực hiện đối với khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, đã thiết lập các cơ chế quản lý, giám sát minh bạch, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững  các nguồn tài nguyên. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống.

    Phó Cục trưởng Trần Phương nhấn mạnh, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên tại Nghị quyết số 24-NQ/TW cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra như phải quán triệt bảo vệ, khai thác, phát huy tiềm năng của tài nguyên là sự nghiệp của  toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong quản lý tài nguyên phải đặt mục tiêu phát huy hiệu quả, phát triển bền vững. Qua quá trình tổng kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kết luận số 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT có thể nhận thấy các quan điểm của Nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị, cần được giữ cho giai đoạn sắp tới đến 2030. Tuy nhiên, cần rà soát, tiếp tục bổ sung, cập nhật các nhiệm vụ cụ thể về lĩnh vực quản lý tài nguyên trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận về công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản trong quản lý tài nguyên địa chất và quản lý tài nguyên biển và hải đảo; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều tra đánh giá tài nguyên đất góp phần quản lý tài nguyên đất đai; công tác quản lý tài nguyên nước, chủ động thích ứng với BĐKH và báo cáo tham luận của một số Sở TN&MT địa phương. Qua đó, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên và đề ra những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW trong giai đoạn sắp tới.

    Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên nêu rõ, Nghị quyết số 24-NQ/TW đã đưa ra những mục tiêu cụ thể và lâu dài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là lúc chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn với đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và phải tính xa hơn những tác động của phát triển kinh tế - xã hội đến môi trường tự nhiên. làm sao để có lộ trình phát triển bền vững, thực hiện được cam kết của Việt Nam là đến năm 2050, phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 0. Với tình trạng khai thác sử dụng tài nguyên môi trường hiện nay đang có những bất cập rất lớn, mặc dù đã kiểm soát được một phần, nhưng rõ ràng vấn đề ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên đang rất cấp bách.

    Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị mỗi cá nhân, mỗi đơn vị trong Bộ TN&MT, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nhận diện rõ, đánh giá kỹ càng, tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia để nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ hồ sơ đầy đủ về Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW. Trong đó có thể mạnh dạn đề xuất xây dựng một Nghị quyết mới có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, dự đoán được những khó khăn, thách thức trong thời gian trung hạn 5 năm, 10 năm tới, hoặc dài hơn để thay thế Nghị quyết số 24-NQ/TW, phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tế đang thay đổi rất nhanh như hiện nay.

Phương Linh

 

Ý kiến của bạn