Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Dự án “Mô hình Kinh tế tuần hoàn rác thải dựa vào cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm” hiện thực hóa mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại

18/05/2022

    Sau một khoảng thời gian ngắn thí điểm tại 6 phường của quận Hoàn Kiếm, Dự án “Mô hình Kinh tế tuần hoàn rác thải dựa vào cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm” đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu 100% rác thải sinh hoạt được phân loại đã đề ra trong kế hoạch chiến lược của quận Hoàn Kiếm. Từ đó, thực hiện bước tiến quan trọng trong quyết tâm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải, tập trung vào rác thải nhựa có giá trị thấp tại Việt Nam.

Các em học sinh đến từ 2 Trường Tiểu học Chương Dương và Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) được tìm hiểu, học hỏi những kiến thức bổ ích về phân loại, tái chế rác thải

    Dự án “Mô hình Kinh tế tuần hoàn rác thải dựa vào cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm” tập trung vào chất thải nhựa có giá trị thấp được xây dựng và triển khai đầu tiên tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Mô hình sẽ cung cấp đầu vào và xác định các vấn đề ưu tiên trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa tại địa phương. Hoạt động thí điểm cũng là bước đầu để hỗ trợ áp dụng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải trên toàn thành phố.

    Phương thức thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án là xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo cho các nhóm nòng cốt (bao gồm Hội Phụ nữ và lãnh đạo cộng đồng tổ dân phố) để những thành viên này có thể hướng dẫn, truyền thông và thúc đẩy các hộ gia đình thực hiện phân loại rác tái chế và rác thải nhựa giá trị thấp. Bên cạnh đó, Dự án cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ gia đình, nhóm nòng cốt để thực hiện phân loại tại nguồn; hỗ trợ công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm trong việc thu gom; hỗ trợ các công ty tái chế trong việc vận chuyển rác thải tới nhà máy tái chế và các nguồn lực cần thiết khác để thu gom rác nhựa giá trị thấp. Ngoài ra, thông qua các hoạt động truyền thông như tổ chức tham quan 84m đường giao thông được làm sạch, rải đá cấp phối cho các em học sinh tiểu học và cuộc thi chủ đề tái chế rác thải nhựa trên mạng xã hội, Dự án đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải nhựa, biến nhận thức thành những hành động thực tiễn.

    Trải qua khoảng thời gian ngắn tổ chức thí điểm tại 6 phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Trống, Cửa Đông và Phúc Tân, Mô hình đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Sau 1 tháng triển khai đồng bộ trên cả 6 phường, đã có 5.400 hộ gia đình được tuyên truyền và hướng dẫn, gần 5.000 hộ được ghi nhận đã tham gia phân loại rác thải tại nguồn. Kết quả, 4.200 kg rác thải nhựa giá trị thấp cũng đã được phân loại. Riêng tại phường Hàng Đào đã ghi nhận được gần 700 kg rác thải nhựa giá trị thấp sau khoảng thời gian 2 tháng triển khai. 

    Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, bên cạnh các biện pháp mà Dự án đang thực hiện, thời gian tới cần tổ chức tốt công tác thông tin truyền thông, giáo dục vận động tuyên truyền để thay đổi nhận thức, tạo chuyển biến trong thái độ và hành vi hàng ngày của người dân và các bên liên quan trong toàn bộ dây chuyền quản lý rác thải. Qua đó xây dựng được ý thức và hình thành được thói quen trong mỗi gia đình và ngoài cộng đồng.

    Được tài trợ bởi Dow Việt Nam, Dự án “Mô hình Kinh tế tuần hoàn rác thải dựa vào cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm” do UBND quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp thực hiện. Dự án triển khai nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, các cấp, các ngành trong việc phân loại, thu gom tái chế, vận chuyển đến nơi quản lý, tái chế theo quy định và tầm quan trọng việc cần thiết phải phân loại rác tại nguồn. Từ đó giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa để góp phần vào phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội, BVMT. Dự án hiện vẫn đang được triển khai thí điểm tại quận Hoàn Kiếm, dự kiến đến tháng 6/2022.

Phạm Đình

Ý kiến của bạn