Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 15/04/2024

Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và thiệt hại do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

25/11/2023

    Ngày 22/11/2023, Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức WWF- Việt Nam, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và thiệt hại do biến đổi khí hậu để cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Quảng cảnh Hội thảo

    Quảng Bình là tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam. Do vị trí địa lý, đặc điểm về khí hậu và địa hình rất phức tạp, đặc biệt là dưới tác động của BĐKH, Quảng Bình là một trong các tỉnh thường chịu các loại hình thiên tai với tần suất và mức độ lớn nhất trong cả trong nước. Để chủ động phòng tránh với thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, nhiều văn bản liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu đã được tỉnh Quảng Bình ban hành kịp thời. Điển hình như Kế hoạch để triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả COP 26; Kế hoạch về hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 7/8/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1566/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó giao Sở TN&MT cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050 từ đầu năm 2024.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình và các chuyên gia trình bày đánh giá tác động, tính dễ tổn thương và thiệt hại do biến đổi khí hậu; Dự kiến kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 2025 – 2030, định hướng 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; thảo luận về tác động và khung kế hoạch; Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dự án xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và tiếp cận tín dụng xanh của IFC. Đồng thời, dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung cụ thể trong dự thảo kế hoạch hành động.

An Bình

Ý kiến của bạn