Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 03/10/2023

Bộ TN&MT hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

25/05/2022

    Bộ TN&MT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2022.

    Theo đó, Bộ TN&MT dự kiến tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2022 vào sáng ngày 27/5 tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Sự kiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành TN&MT; góp phần thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT nhằm bảo vệ sức khỏe chung cho mọi người. Đồng thời, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành TN&MT về tác hại của thuốc lá, đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn ngừa hút thuốc trong công sở ngành TN&MT.

    Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5 như lễ mít tinh hưởng ứng, hội thảo chuyên đề về chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng mô hình “môi trường không khói thuốc”; treo băng rôn, khẩu hiệu và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác tại cơ quan, đơn vị tập trung vào chủ đề “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường chúng ta”.

    Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục tăng cường chỉ đạo quán triệt, phổ biến và thực thi nghiêm quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc.

    Các đơn vị truyền thông của Bộ tăng cường xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, bài viết có nội dung tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá.

Phương Linh

Ý kiến của bạn