Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 16/07/2024

Xử lý kim loại nặng trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hấp phụ sử dụng bùn giấy

08/07/2014

     Bùn "giấy" có chứa thành phần cenllulose được tạo ra từ các nhà máy sản xuất giấy và bột giấy. Ở Việt Nam, mỗi năm ngành công nghiệp giấy thải ra một lượng lớn loại bùn này. Hiện nay, bùn giấy được xử lý chủ yếu bằng cách chôn lấp hoặc đốt rất tốn kém vag gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường.

     Nước thải ngành xi mạ thường có pH thấp và chứa hàm lượng cao các mối vô cơ và đặc biệt là thành phần các kim loại nặng (KLN). Tùy theo yêu cầu của lớp mạ mà nguồn ô nhiễm chính có thể là đồng, kẽm, crom hoặc niken.ư

     Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát khả  năng hấp thụ của bùn giấy đối với các ion KLN và trên cơ sở đó đánh giá khả  năng sử dụng vật liệu trong điều kiện xử lý nước thải thực tế.

 

Lê Đức Trung, Nguyễn Văn Phước

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 6/2014

Ý kiến của bạn