Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Vì biển đảo quê hương

15/09/2015

Sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới, diễn ra từ ngày 1 - 8/6/2013, do Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì tổ chức.             Với chủ đề “Chung tay vì biển đảo quê hương”, Tuần lễ Biển và Hải đảo năm nay hướng tới việc nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo; Đề cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế của đất nước là một quốc gia mạnh về biển; Tuyên truyền những mô hình điển hình trong phát triển kinh tế biển và quản lý, khai thác bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của đất nước.             Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung vào 3 sự kiện lớn: Diễn đàn Thương hiệu Biển Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Khu bảo tồn biển với việc phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo”; Diễn đàn Kinh tế Biển Việt Nam lần thứ 4 và Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Đại dương thế giới.             Sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay . P.T Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013
Ý kiến của bạn