Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 22/04/2024

Triển khai Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu

15/09/2015

     Ngày 24/12/2013, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang về tình hình triển khai Khung Ma trận chính sách thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC).          Hiện nay, một số hành động chính sách trong Khung Ma trận chính sách 2012 và 2013 do Bộ Công Thương xây dựng bị chậm tiến độ. Năm 2012, hành động chính sách 7.1 “Xây dựng các quy định về thiết lập lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trong hai lĩnh vực thép và hóa chất được Bộ Công Thương đề xuất xây dựng từ năm 2012 và dự thảo hướng dẫn phải hoàn thành vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn nên Bộ đã đề nghị lùi thời gian hoàn thành đến cuối quý I năm 2014. Ngân hàng Thế giới cho rằng, Bộ Công Thương cần xây dựng quy định về thiết lập lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong một ngành công nghiệp then chốt và phải hoàn thành vào cuối năm 2013. Việc hoàn thành hành động chính sách 7.1 vào cuối năm 2013 là cơ sở để Ngân hàng tiếp tục tài trợ đợt 3 cho SP-RCC. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tích cực hoàn thành.      Năm 2013, các hành động chính sách như: “Xây dựng thông tư quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch điện gió” đã được phê duyệt, “Xây dựng dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia về năng lượng gió” đã trình Thủ tướng. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Dương Quang khẳng định, việc “Xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam” cũng được Bộ thống nhất thực hiện.      Năm 2014, về phía Bộ Công Thương, một số hành động chính sách chưa được thống nhất, bao gồm: “Nghiên cứu cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tiêu biểu trong áp dụng biện pháp quản lý năng lượng”; “Xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Trong điều kiện thực hiện các nhiệm vụ trên còn nhiều khó khăn, Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Dương Quang cùng đồng thuận việc Bộ Công thương xây dựng “Báo cáo nghiên cứu về cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm tiêu biểu trong áp dụng biện pháp quản lý năng lượng” và “Thông tư hướng dẫn xây dựng lộ trình thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.   Theo Monre
Ý kiến của bạn