Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 16/04/2024

Tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành các mục tiêu đề ra

15/09/2015

  Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến phát biểu tại Hội thảo        ​Ngày 20/12/2013, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo Triển khai hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 và Hướng dẫn kỹ thuật quản lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu cho các tỉnh, thành phía Nam. ​     Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Bùi Cách Tuyến cho biết, trước những thách thức về ô nhiễm và suy thoái môi trường, năm 2012, Quốc hội, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015. Sau khi được phê duyệt, Bộ TN&MT đã phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương tích cực triển khai Chương trình, nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.      Sau gần 2 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức; tăng cường năng lực; triển khai 24 tiểu dự án trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, còn tồn tại một số khó khăn, bất cập như: Phân bổ và bố trí kinh phí đối ứng chậm; sử dụng kinh phí sai mục đích, chưa hiệu quả; lựa chọn công nghệ xử lý hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu…      Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề cơ bản đã được trình bày trong Báo cáo tổng kết 2 tình hình triển khai, Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2025; Khung hướng dẫn kỹ thuật về Quản lý ô nhiễm môi trường các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu.      Cũng trong ngày 20/12, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã chủ trì Hội thảo Lấy ý kiến hoàn thiện Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.   Toàn cảnh Hội thảo   Theo Monre  
Ý kiến của bạn