Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Tổng kết Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước

15/09/2015

            Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, với tổng kinh phí khoảng 700 triệu Yên. Trải qua 3 năm thực hiện (từ tháng 6/2010 - 6/2013), Dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy các hoạt động quản lý môi trường nước của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường và 5 Sở TN&MT tham gia Dự án: Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.             Với mục đích đánh giá kết quả hoạt động của Dự án, từ ngày 15 - 20/5/2013, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với JICA tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các kết quả; giới thiệu các sản phẩm và trao đổi những khó khăn trong việc triển khai công tác quản lý môi trường nước tại các địa phương, đồng thời, đưa ra các đề xuất nhằm tiếp tục phát huy các thành quả đó.             Trong 3 năm qua, Dự án đã tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về quản lý môi trường nước cho các cán bộ của Bộ TN&MT và 5 Sở TN&MT. Cụ thể, Dự án đã tiến hành rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước, sửa đổi các quy định hiện có và xây dựng các quy định mới; Cải thiện năng lực lập kế hoạch, diễn giải số liệu và báo cáo quan trắc; Xây dựng Kiểm kê nguồn ô nhiễm (PSI); Tăng cường năng lực thanh tra, kiểm tra; Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng thông tin về môi trường nước và các biểu mẫu báo cáo hàng năm… Đến nay, Dự án đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào công tác BVMT của Việt Nam và là điểm sáng trong hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản . Hương Linh Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013  
Ý kiến của bạn