Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 23/06/2024

Phát động Lễ trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện

15/09/2015

     Ngày 22/3/2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát động Lễ trồng rừng BVMT thủy điện tại Nhà máy thủy điện Sơn La (Ít Ong, Mường La, Sơn La)      Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, việc thực hiện trồng rừng BVMT thủy điện không chỉ hưởng ứng phong trào truyền thống Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Đồng thời, việc trồng cây sẽ góp phần điều hòa nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành các công trình thủy điện.   Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát động Lễ trồng rừng BVMT  thủy điện tại thủy điện Sơn La        Từ năm 2006 - 2013 cả nước đã có 205 dự án thủy điện thuộc 27 tỉnh, thành phố thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang xây dựng thủy điện với diện tích gần 20.000 ha. Tuy nhiên, đến nay mới có 11 tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng hoặc thu tiền để trồng rừng với diện tích khoảng 2.600 ha (đạt khoảng 13%). Như vậy, việc trồng bù rừng còn nhiều khó khăn, tồn tại và phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách ở các địa phương, các công trình, nhất là trong điều kiện BĐKH đang diễn biến phức tạp hiện nay. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc trồng bù rừng thay thế diện tích chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện. Bộ Công Thương rà soát, có biện pháp yêu cầu các dự án đã xây dựng thực hiện trồng rừng thay thế, đóng phí dịch vụ môi trường; Bộ NN&PTNT phối hợp với các địa phương đôn đốc việc trồng rừng, đảm bảo dự án phải có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt.      Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những năm qua, các nhà máy thủy điện của EVN đã chi trả phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho địa phương thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của 29 tỉnh, góp phần nâng mức khoán bảo vệ rừng, xóa đói, giảm nghèo... Năm 2013 đã trả tiền DVMTR 1.148 tỷ đồng, dự kiến năm 2014 sẽ trả khoảng 1.192 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang chỉ đạo các Ban quản lý dự án, các công ty thủy điện thực hiện công tác trồng rừng thay thế theo quy định của Chính phủ. Các dự án thủy điện Sông Hinh, Quảng Trị, A Vương, Sông Ba Hạ, Sông Bung 4, Bản Vẽ, Sông Tranh 2 đã và đang thực hiện. Các dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và quy hoạch của các tỉnh như Thủy điện Đồng Nai 3, 4, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah...      Theo báo cáo của Bộ TN&MT, tổng diện tích rừng trồng bù của các dự án thủy điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư hoặc có cổ phần khoảng 9.660 ha. Trong đó, diện tích cần trồng của Thủy điện Sơn la là 300 ha gồm 2 loại phượng hoàng lửa và keo tai tượng.      Công trình thủy điện Sơn La được khánh thành tháng 12/2012, là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, việc bảo đảm cân bằng môi trường, phát triển hệ thống cây xanh và rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, sạt lở đất luôn được EVN quan tâm và nỗ lực thực hiện. Lễ phát động trồng rừng BVMT thủy điện tại Nhà máy thủy điện Sơn La do EVN chủ trì thể hiện rõ cam kết và hành động BVMT rừng. Hoạt động sẽ được triển khai mạnh mẽ đối với các công trình thủy điện của EVN trên toàn quốc nhằm hiện thực hóa cam kết "Vì một môi trường bền vững", đây sẽ là một trong những hoạt động trọng điểm của EVN năm 2014 và những năm tiếp theo.   Theo Monre
Ý kiến của bạn