Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 09/12/2023

Nghiên cứu sáng kiến cộng đồng nhằm xác định và giảm nhẹ các mối đe dọa đến hệ sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha

15/09/2015

     Trong thời gian qua, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Nha, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học (ĐDSH), tổ chức ngăn chặn tình trạng xâm hại Khu Bảo tồn (KBT), nâng cao nhận thức cộng đồng xung quanh KBT bảo vệ HST. Tuy nhiên, đời sống của người dân xung quanh KBT còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (262 hộ). Do đó, người dân vẫn vào KBT khai thác gỗ, củi, săn bắt động vật hoang dã, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự suy giảm các HST, ĐDSH và triển khai các hoạt động bảo tồn phát triển của KBT.      Bài viết giới thiệu kết quả khảo sát tại KBTTN Xuân Nha. Kết quả nghiên cứu phản ánh đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng với Ban quản lý KBT xác định 7 mối đe dọa đến hệ sinh thái (HST). Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân đe dọa và xác định nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến HST trong tương lai. Kết quả khảo sát nêu một số sáng kiến/đề xuất và giải pháp khả thi của cộng đồng nhằm giải quyết, giảm nhẹ và phòng ngừa các mối đe dọa trực tiếp, gián tiếp đến HST của KBT kịp thời, hiệu quả và bền vững.   ThS. Đỗ Xuân Đức Đại học Quốc gia Hà Nội ThS. Vũ Thị Nự Đại học Tây Bắc (Toàn văn đang trên Tạp chí Môi trường, số 2/2014)
Ý kiến của bạn