Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 22/05/2022

Nghiên cứu phương pháp xác định tải lượng ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp

15/09/2015

              Sự ô nhiễm không khí (ÔNKK) khởi đầu bằng việc phát thải các chất ÔNKK từ các hoạt động của tự nhiên và con người. Sau đó dưới tác động của các yếu tố khí tượng, các chất ÔNKK được vận chuyển, khuyếch tán và lắng đọng tại những lớp khí quyển khác nhau và tác động lên môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và con người.             Tuy nhiên, trong thực tế ở nước ta hiện nay, vấn đề tính toán tải lượng phát thải các chất ÔNKK hầu như chưa được chú trọng đúng mức; Chưa thống kê được tải lượng phát thải từ các hoạt động công nghiệp hay giao thông vận tải trong phạm vi cả nước hay tại từng địa phương để làm cơ sở cho công tác quản lý môi trường. Vì vậy nhóm nghiên cứu đã đề xuất các phương pháp xác định tải lượng ÔNKK một cách đơn giản, phù hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật của nước ta hiện nay.             Tổng quan tài liệu nhằm mục đích tìm hiểu các phương phác xác định tải lượng ÔNKK thông dụng trên thế giới, từ đó chọn một phương pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.             Khảo sát công nghệ, thiết bị và đo đạc thực nghiệm tải lượng phát thải của một số ngành công nghiệp tại Việt Nam, từ đó so sánh với tài liệu đối chứng để xác định hệ số hiệu chỉnh cho phương pháp đã chọn.              Lập phiếu điều tra và khảo sát thực tế hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp để xác định lượng nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ và sản lượng sản phẩm, từ đó tính toán tải lượng phát thải ÔNKK. Nguyễn Đinh Tuấn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 62013)    
Ý kiến của bạn