Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Hội nghị Globe-Americas khuyến khích sử dụng năng lượng xanh

24/06/2014

     Ngày 9/6/2014, sau 3 ngày nhóm họp tại Mêhicô, Hội nghị Khu vực các nghị sỹ vì môi trường cân bằng (Globe-Americas) đã bế mạc với thỏa thuận khuyến khích sử dụng năng lượng xanh tại các quốc gia thành viên.

     Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung gồm 7 điểm, theo đó cần thiết phải xây dựng nhiều điều luật mới tại các quốc gia thành viên nhằm hoàn thiện khung pháp lý và kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu. 

     Ngoài ra, Hội nghị cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc các  nước đưa ra các cam kết cụ thể, trong đó nổi bật là cam kết giảm 2ºC trong những năm tới, đồng thời, xây dựng nhiều thỏa thuận mới về môi trường, cũng như các bộ luật phù hợp với thực tế để thực hiện mục tiêu đưa nền kinh tế thế giới vào quỹ đạo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, mời các tổ chức tài chính quốc tế tham gia và đề nghị thành lập Globe Americas gồm 19 quốc gia châu Mỹ để phối hợp hành động vì mục tiêu chung.

     Tổ chức Globe International được thành lập từ năm 1989, với sự tham gia của nghị sỹ các nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Nga, nhằm mục đích tìm ra các biện pháp hữu hiệu để chống lại biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Hiện nay, Tổ chức này có 80 quốc gia thành viên.

 

Theo Vietnamplus

Ý kiến của bạn