Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 22/05/2022

Hệ thống tiêu chí và chỉ số đánh giá khả năng phát triển theo hướng khu công nghiệp sinh thái đối với khu công nghiệp hiện hữu

15/09/2015

Dựa trên đặc trưng của khu công nghiệp sinh thái (KCNST), các yêu cầu BVMT và đặc điểm của hệ thống tiêu chí, bài viết tập trung phân tích cơ sở khoa học và xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá xếp hạng KCNST đối với các khu công nghiệp (KCN) hiện hữu. Lấy KCN Long Hậu làm nghiên cứu điển hình để đánh giá khả năng áp dụng hệ thống tiêu chí và chỉ số đã đề xuất trong thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thể sử dụng hệ thống tiêu chí và chỉ số này như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý KCN và cơ sở sản xuất (CSSX) trong KCN tự xem xét, đánh giá mức độ đạt được của đơn vị mình, những điểm cần hoàn thiện để tiến đến phát triển theo hướng KCNST trong tương lai. Trần Thị Mỹ Diệu Khoa Công nghệ và Quản lý môi trường, ĐH Văn Lang Phan Thu Nga Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển Hoàng Quốc Hùng  Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường – ETMC (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 62013)      
Ý kiến của bạn