Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Giới thiệu phương pháp PSRr-RIA trong đánh gia thể chế, chính sách và pháp luật BVMT nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

15/09/2015

     Việc đánh giá thể chế, chính sách và pháp luật (CS&PL) là một trong những công việc quan trọng trong công tác lập pháp của nước ta cũng như ở các nước trên thế giới. Trên thế giới đã có một số phương pháp đánh giá khá tốt nhưng áp dụng vào thực tiễn Việt Nam có phần không sát thực tế. Từ thực tiễn công việc trong nhiều năm qua, xin giới thiệu phương pháp PSRr-RIA trong đánh giá thể chế, CS&PL BVMT nước lưu vực sông (LVS) Nhuệ - sông Đáy. Đây là phương pháp tiếp cận tổng hợp, có tính đa ngành, đa lĩnh vực. Việc áp dụng phương pháp ASRr-RIA trong sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các thể chế, CS&PL trong lĩnh vực môi trường. Điều này sẽ tham mưu và là công cụ bổ trợ đắc lực cho các nhà lập pháp ban hành được những chính sách, pháp luật khả thi, hiệu quả.   Nguyễn Quang Hùng Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường - Văn phòng Quốc hội  (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 10/2013)
Ý kiến của bạn