Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Cần huy động các nguồn lực xã hội để giải bài toán ô nhiễm môi trường làng nghề

15/09/2015

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam đã ở mức báo động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân và kéo theo nhiều hệ lụy. Để xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, cần có những giải pháp tổng thể, đồng bộ, có lộ trình, nhưng phải đảm bảo sinh kế của người dân. Đó là ý kiến phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng tại Hội thảo “Khởi động xây dựng kế hoạch hành động quốc gia (KHQG) về xử lý các chất độc hại tại làng nghề ” ngày 7/5/2013.             Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật về BVMT tại các làng nghề. Nguyên nhân là do quy mô các làng nghề khác nhau, công nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, trong khi ngân sách Nhà nước dành cho vấn đề xử lý có hạn.             Để tháo gỡ những khó khăn trong xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể BVMT làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó xác định, từ nay đến 2015, phải xử lý ô nhiễm tại 47/3000 làng nghề trên phạm vi cả nước. Đây cũng là 47 làng nghề nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015. Tuy nhiên, điều đó mới chỉ giải quyết một phần của bài toán ô nhiễm môi trường làng nghề, đã đến lúc cần phải huy động các nguồn lực trong xã hội, các tổ chức quốc tế và đặc biệt là từ chính các cơ sở sản xuất trong làng nghề . Giáng Hương Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013  
Ý kiến của bạn