Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 11/12/2023

Cơ sở khoa học cho việc đề xuất thành lập Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén

19/06/2014

     Trong thời gian qua, UBND tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức thực hiện đề tài "Nghiên cứu, điều tra, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học và t ài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng" nhằm đánh giá chính xác tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đa dạng sinh học; Xác định và khoanh vùng các hệ sinh thái đặc thù; Các loài động, thực vật quý hiếm và đặc hữu đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, hoạch định kế hoạch bảo vệ, bảo tồn những giá trị quý giá của tài nguyên đa dạng sinh học mà thiên nhiên đã ban tặng cho huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

     Đề tài đã xác định vùng đề xuất thành lập VQG Phia Oắc - Phia Đén có diện tích tự nhiên 11.960 ha với tọa độ địa lý: 22032’02” - 22041’36” vĩ độ Bắc và 105045’38” - 105055’47” kinh độ Đông trên địa phận của các xã Quang Thành, Thành Công, Phan Thanh, Mai Long, Ca Thành, thị trấn Tĩnh Túc và một phần nhỏ của xã Vũ Nông; Cách thành phố Cao Bằng 55km về phía Tây. Đề tài đã kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây cùng với kết quả điều tra, xác định trên thực địa cho thấy, vùng đề xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xây dựng VQG theo Điều 17 Luật Đa dạng sinh học.

 

Đặng Huy Huỳnh

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 5/2014)

Ý kiến của bạn