Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 22/02/2024

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang làm việc tại Liên bang Ôxtrâylia

15/09/2015

     Từ ngày 18 - 23/1/2015, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Ôxtrâylia. Trong chuyến đi này, Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Liên bang Ôxtrâylia Greg Hunt về việc ủng hộ các doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Ôxtrâylia hợp tác trong lĩnh vực điều tra đánh giá khoáng sản; Áp dụng công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả cũng như tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản và BVMT bền vững.   Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Môi trường Liên bang Ôxtrâylia Greg Hunt        Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng lắng nghe đề xuất, giải pháp của đại diện một số DN Ôxtrâylia đã và đang đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản ở Việt Nam, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các DN hoạt động, hiệu quả trên cơ sở đúng pháp luật hiện hành của các bên.      Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cùng Đoàn Công tác đã đến thăm mỏ đồng - vàng Cadia East của Công ty Newcrest Mining Limited, quận Orange, bang New South Wales. Ban Lãnh đạo Công ty đã trình bày công nghệ khai thác, chế biến vàng, đồng mà Công ty áp dụng vào sản khai thác, sản xuất; Sản lượng khai thác, trữ lượng mỏ; Công nghệ xử lý phục hồi môi trường mỏ, môi trường nước cũng như chính sách, pháp luật khai thác khoáng sản, sử dụng đất của Ôxtrâylia; Quyền lợi của nhà nước, DN và người dân nơi có khoáng sản được khai thác... Ngoài ra, Đoàn còn gặp gỡ và trao đổi với Sở Tài nguyên và Năng lượng bang New South Wales về kinh nghiệm quản lý, vấn đề sử dụng đất, biện pháp BVMT trong khai thác khoáng sản; Làm việc với Trung tâm phát triển bền vững UTS thuộc Trường Đại học kỹ thuật Sydney về các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách khai thác khoáng sản của hai bên nhằm phát triển ngành công nghiệp khai khoáng bền vững. Đồng thời, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu tác hại của chất thải các bon; Thảo luận các vấn đề khai thác, chế biến phốt pho tại Việt Nam.   Đoàn Công tác gặp gỡ và làm việc với Lãnh đạo chính phủ bang NSW        Tại trụ sở bang New South Wales, Bộ trưởng đã làm việc với Lãnh đạo chính phủ bang NSW. Sau khi nghe đại diện Bộ Môi trường, Bộ Thương mại và Đầu tư bang NSW trình bày các vấn đề về tài nguyên khoáng sản của NSW; Chủ trương, chính sách hợp tác chiến lược của Chính phủ Ôxtrâylia về khai khoáng và BVMT, hai bên tiến hành thảo luận một số vấn đề trong lĩnh vực hợp tác về điều tra đánh giá khoáng sản, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản cũng như bảo vệ, phục hồi môi trường bền vững. Đoàn cũng đã đến Trường Đại học New South Wales, Sydney tham quan thiết bị mô hình khai khoáng dưới đất - chỉ dẫn về thực hành khai khoáng bền vững của Ôxtrâylia; Gặp tổ chức Khoa học Địa chất Ôxtrâylia và CSIRO để thảo luận về công nghệ lập bản đồ địa chất, khoáng sản.   Theo Monre
Ý kiến của bạn