Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 08/12/2023

Ðánh giá mức độ bền vững cộng đồng tái định cư thủy điện bằng phương pháp thước đo BS và chỉ số LSI

06/11/2014

     Bài báo trình bày kết quả ứng dụng phương pháp BS và LSI có sử dụng các tiêu chí tích hợp sinh thái và nhân văn, việc đánh giá cộng đồng tái định cư (TĐC) bền vững hay chưa bền vững sẽ đơn giản, ít tốn kinh phí, rút ngắn thời gian. Kết quả phân tích bằng thước đo BS và chỉ số LSI chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến quá trình phát triển bền vững cộng đồng TĐC hiện tại và tương lai. Điều này sẽ là công cụ hỗ trợ cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách TĐC bổ sung, điều chỉnh các giải pháp hậu tái định cư theo hướng ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy an sinh xã hội, nâng cao đời sống, BVMT và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng TĐC thủy điện theo hướng bền vững.

 

ThS. Đỗ Xuân Đức

Đại học Quốc Gia Hà Nội

ThS.Vũ Thị Nự

Đại học Tây Bắc

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 10/2014)

Ý kiến của bạn