Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 05/12/2021

Việt Nam đang tích cực tiếp cận mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

11/10/2021

    Phát biểu tại Diễn đàn Bộ trưởng và Nhà chức trách Môi trường châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4, tổ chức vào ngày 7/10/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận phát triển bền vững và đang tích cực tiếp cận theo hướng chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

    Theo Bộ trưởng, Trái đất - không gian sinh tồn duy nhất của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất và có tính sống còn từ trước đến nay do khủng hoảng khí hậu, môi trường, sinh thái tự nhiên, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Vì vậy, đã đến lúc cần phải đưa vấn đề phục hồi tự nhiên, các hệ sinh thái thành nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự của các diễn đàn ngoại giao, chính trị, kinh tế; là tiêu chí và tiêu chuẩn đạo đức trong ứng xử với thiên nhiên, ở mọi cấp từ lãnh đạo cao nhất cho đến tất cả mọi người dân, làm căn cứ cho mọi chủ trương, quyết sách và hành động.

    Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng chia sẻ quan điểm của Việt Nam về cách tiếp cận phát triển bền vững, đó là: Chúng ta cần thống nhất trong tư duy, nhận thức về những vấn đề liên quan đến khủng hoảng biến đổi khí hậu, sụp đổ hệ sinh thái, những báo động đỏ về môi trường và đại dịch covid-19 hiện nay đều có sự liên quan đến các hoạt động kinh tế không bền vững, không dựa trên sự cân bằng giữa thiên nhiên với con người. Đồng thời, bên cạnh các công cụ chính sách, pháp luật về môi trường thì các vấn đề biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT cần phải được đưa thành các tiêu chí không thể thiếu, mang tính quyết định trong các chính sách kính tế, cụ thể là trong quyết định đầu tư của từng dự án và chiến lược phát triển, bắt đầu từ ở cấp địa phương.

    Bộ trưởng cũng khẳng định việc sử dụng các giải pháp toàn diện, đồng bộ, kết hợp với công cụ chính sách, công cụ tài chính, khoa học và công nghệ… cho những hành động vì thiên nhiên thông qua đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn trên cơ sở đầu tư vào vốn tự nhiên, cân bằng với tự nhiên, thay thế cho mô hình chủ yếu dựa vào khai thác, bóc lột thiên nhiên hiện nay. Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trước các thách thức mang tính sống còn này, chúng ta cần phải tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng về nhận thức từ cấp cao nhất cùng với sự đoàn kết, chung tay hành động một cách mạnh mẽ, khẩn cấp ở tất các quốc gia và mọi thành phần, bao gồm nhà quản lý, nhà khoa học, các định chế về tài chính và khối doanh nghiệp… Bộ trưởng nhấn mạnh, Luật BVMT năm 2020 đang tạo ra những thay đổi cơ bản từ nhận thức, tư duy đến hành động trong mối quan hệ với tự nhiên, xác định nền tảng phát triển bền vững phải dựa trên sự phát triển cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và dựa trên sự tôn trọng các quy luật của nền tảng tự nhiên.

    Tại phiên họp, các Bộ trưởng và Trưởng đoàn công tác đã xem xét Dự thảo Báo cáo của các quan chức cấp cao; Dự thảo kết quả cấp Bộ trưởng để thông qua những nội dung về quan điểm chính sách và cam kết ở khu vực, nhằm giải quyết chủ đề “Tăng cường hành động vì thiên nhiên để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.​

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn