Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021

Tổng cục Môi trường: Tăng cường phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19

29/01/2021

   Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 28/1/2021, Tổng cục Môi trường đã có văn bản số 268/TCMT-VPTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục khẩn trương tăng cường thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và khai báo y tế.

    Cụ thể, Tổng cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/2/2020... và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ TN&MT và Tổng cục Môi trường đã ban hành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đeo khẩu trang trong giờ làm việc, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và thực hiện giữ tiếp xúc giãn cách xã hội theo quy định, hạn chế tập trung đông người.

    Tổng cục giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Môi trường phối hợp với Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục tổ chức đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến làm việc tại trụ sở Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; khai báo y tế đối với khách đến liên hệ công tác. Khi phát hiện trường hợp nhiệt độ thân nhiệt cao phải ghi rõ họ tên, đơn vị công tác và báo ngay cho Phòng Y tế của Bộ để xem xét, quyết định phương án giải quyết.

    Ngoài ra, Tổng cục Môi trường cũng giao Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm bố trí dung dịch rửa tay, cồn sát khuẩn tại vị trí các thang máy, phòng vệ sinh, trước cửa các phòng họp của Tổng cục; bảng điều khiển thang máy phải dán ni lông và thay thường xuyên ít nhất 1 lần/ngày; thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị điều kiện làm việc trực tuyến, tham mưu lãnh đạo Tổng cục các hình thức làm việc online khi cần.

    Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm rà soát, lập danh sách cán bộ có tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, lập danh sách cán bộ, công chức, người lao động đã đến và đi từ tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 15/1/2021 đến nay và gửi báo cáo Tổng cục Môi trường (thông qua Văn phòng Tổng cục) chậm nhất là trước 10 giờ, thứ 6, ngày 29/1/2021 để nắm bắt, kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý; yêu cầu các cán bộ, công chức, người lao động đã đến và đi từ 2 tỉnh nêu trên thực hiện tự cách ly, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, hạn chế các cuộc họp đông người chưa cần thiết, hạn chế đi công tác đến các vùng đang có dịch…

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn