Banner trang chủ

Tập trung hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT

13/06/2024

    Ngày 12/6/2024, tại Hà Nội, Cục biến đổi khí hậu (BĐKH), Bộ TN&MT đã tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập mở rộng hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

    Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục BĐKH (Bộ TN&MT) Tăng Thế Cường cho biết, ngày 7/1/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, đến nay, nội dung Nghị định vẫn còn nguyên giá trị và vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tình hình phát triển thị trường các-bon và nhu cầu trao đổi tín chỉ các-bon trên thế giới diễn ra nhanh chóng, trong khi Việt Nam vẫn còn thiếu cơ sở pháp lý để sớm đưa thị trường trao đổi hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon đi vào vận hành. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, bối cảnh quốc tế và trong nước đã đặt ra những yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung một số điều để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và Bộ TN&MT được giao chủ trì, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. Việc sửa đổi này cũng đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với BĐKH.

    Sau nhiều lần tổ chức tham vấn lấy ý kiến, đến nay, Dự thảo Nghị định và Dự thảo Thông tư đã điều chỉnh một số quy định hiện hành, đồng thời, bổ sung một số quy định mới nhằm tạo điều kiện thuân lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường các-bon, bảo vệ tầng ô-dôn. Trong đó, Dự thảo Nghị định tập trung vào 5 nhóm vấn đề: (1) Quy định về tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính, phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính để chuẩn bị cho thị trường các-bon; (2) Quy định phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính; (3) Quy định chi tiết về tổ chức thị trường các-bon, quản lý tín chỉ các-bon trong nước, trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước; (4) Quy định về trao đổi tín chỉ các-bon quốc tế theo quy định của Thỏa thuận Paris; (5) Một số quy định về bảo vệ tầng ô-dôn.

Quang cảnh cuộc họp

    Đối với Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT, trong thời gian qua, Cục BĐKH nhận được một số kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và quốc tế đề xuất điều chỉnh một số quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường các-bon và bảo vệ tầng ô-dôn. Do đó, việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT là cần thiết để triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường các-bon và bảo vệ tầng ô-dôn, đồng bộ với các quy định điều chỉnh tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. Sau khi xây dựng, Bộ TN&MT đã đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ TN&MT để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, đồng thời, gửi công văn lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành. Mới đây nhất, ngày 9/5/2024, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định và Dự thảo Thông tư với sự tham gia của đại diện các Bộ quản lý chuyên ngành, các cơ quan liên quan, Hội, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan… tập trung vào tính khả thi của các nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Nghị định; những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện các quy định; trách nhiệm và sự phối hợp của các Bộ, địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nội dung được nêu trong Dự thảo Nghị định…

    Tiếp đó, thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định; thành viên Tổ soạn thảo Thông tư; đại diện cơ quan quản lý, nghiên cứu trực thuộc các Bộ quản lý lĩnh vực; đại diện một số doanh nghiệp, hội, hiệp hội… đã cùng nhau thảo luận, góp ý cho Dự thảo Nghị định và Dự thảo Thông tư với tinh thần cởi mở, thẳn thắng, nhằm giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các nội dung Dự thảo Nghị định và Thông tư. Theo các đại biểu, do có nhiều vấn đề mới nên Nghị định cần làm rõ, cụ thể như quy trình cấp phép cho đơn vị thẩm định kết quả kiểm kê phát thải khí nhà kính. Quy định về điều kiện đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức này có thể có vướng mắc với Luật Đầu tư vì trong Luật chưa công nhận phạm trù giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó BĐKH là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, cần sửa đổi Bộ TN&MT là đơn vị tổ chức xây dựng phân bổ hạn ngạch và thành lập tổ/ban thẩm định liên ngành (trách nhiệm của nhiều Bộ); sửa đổi thời gian thẩm định, xin ý kiến của đơn vị chức năng (nhiều hơn 20 ngày theo quy định trong Dự thảo); xác định mục đích thẩm định kế hoạch giảm phát thải khí nhà kình là gì, có cần thiết không, bởi trên thực tế chỉ cần quan tâm đến kết quả; nội dung về bình ổn thị trường...

    Những ý kiến đóng góp tại cuộc họp sẽ được Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị định, Thông tư, đảm bảo chất lượng, tính khả thi theo yêu cầu thực tiễn.

Gia Linh

Ý kiến của bạn