Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Tăng cường hành động vì thiên nhiên để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững

03/03/2021

     Từ ngày 22 - 23/2/2021, Phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Tăng cường hành động vì thiên nhiên để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”. Đoàn Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài làm Trưởng đoàn. 

Đoàn Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài làm Trưởng đoàn

tham dự Phiên họp tại điểm cầu Việt Nam (Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường)

     Phát biểu tại điểm cầu Việt Nam, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết, phiên họp lần này nhằm trao đổi, thảo luận các nội dung số 1,2,3,4,6,8 và 12 trong Chương trình nghị sự dự kiến. trong đó tiếp tục thảo luận về việc thực hiện Nghị quyết 73/333 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA); xem xét quyết định tổ chức Phiên họp đặc biệt để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chương trình Liên hợp quốc (UNEP) trong 2 ngày vào tháng 3/2022. Các chương trình nghị sự còn lại của UNEA-5 tiếp tục được xem xét tại Phiên họp tiếp theo của UNEA-5, dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 28/2 - 2/3/2022.

      Trong 2 ngày làm việc, UNEA-5 tập trung vào các vấn đề chính: Quản trị và chính sách môi trường quốc tế; Chiến lược giữa kỳ giai đoạn 2022 - 2025 và chương trình hoạt động và ngân sách giai đoạn 2022 - 2023; Nội dung đóng góp cho các cuộc họp của Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (HLPF) và việc thực hiện các nội dung môi trường trong Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; Tình hình thực hiện các quyết định và nghị quyết đã được thông qua tại UNEA-4.

     Kết thúc ngày họp đầu tiên, UNEA-5 đã ghi nhận Báo cáo của Chủ tọa Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban đại diện thường trực mở rộng (OECPR-5) và thông qua các văn kiện quan trọng: Dự thảo quyết định về Chiến lược giữa kỳ cho giai đoạn 2022-2025 và Chương trình hoạt động, ngân sách cho giai đoạn 2022 - 2023; Dự thảo quyết định về quản lý quỹ ủy thác và các khoản đóng góp; Dự thảo quyết định về việc hoãn và tiếp tục tổ chức Phiên họp UNEA-5.

     Trong ngày họp tiếp theo, Phiên họp UNEA-5 ghi nhận các báo cáo về tình hình triển khai các quyết định và nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp trước, đồng thời xem xét thông qua Thông điệp của Chủ tọa Phiên họp UNEA-5.

     Bên lề của UNEA-5, UNEP cũng tổ chức 2 phiên Đối thoại Lãnh đạo với chủ đề “Đóng góp của trụ cột môi trường trong phát triển bền vững nhằm xây dựng một thế giới hậu đại dịch kiên cường và toàn diện”.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn