Banner trang chủ

Phát động Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI

20/04/2022

    Nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí phản ánh, tuyên truyền các đề tài, chủ đề, nội dung về TN&MT có chất lượng và sức lan tỏa cao; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, tuyên truyền, truyền thông về mục tiêu quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, ngày 12/4/2022, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí TN&MT lần thứ VI.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao giải cho các tác giả đạt giải A tại Lễ trao giải Báo chí TN&MT lần thứ V

    Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, bao gồm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động báo chí và phù hợp với các quy định tại Thể lệ này.Loại hình báo chí gồm 4 loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình.

    Giải thưởng tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm:

    Chuyên đề 1: Tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN&MT; kết quả tổ chức thực hiện các mục tiêu về TN&MT tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các kế hoạch theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực TN&MT.

    Chuyên đề 2: Tuyên truyền về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số, Chính phủ điện tử ngành TN&MT, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác chỉ đạo điều hành, kết nối liên thông giữa các cấp ngành, phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TN&MT.

    Chuyên đề 3: Tuyên truyền các tấm gương, các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về TN&MT; quá trình hình thành, đổi mới, hội nhập, phát triển của Bộ TN&MT (2002 - 2022) và vị trí, vai trò, đóng góp của ngành TN&MT thời gian qua.

    Chuyên đề 4: Tuyên truyền, phản ánh thực trạng, khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; đề xuất giải pháp trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, BVMT ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

    Thời gian tiếp nhận đến kết thúc ngày 25/6/2022 (tính theo dấu bưu điện).

    Địa chỉ nhận tác phẩm hoặc thông tin liên hệ: Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ TN&MT, Lô E2 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0978.710.508/0988.667.996.

Châu Long

Ý kiến của bạn