Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 24/09/2021

Nghị định thư Montreal - Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vắc xin

09/09/2021

    Ban Thư ký Công ước ô dôn quốc tế đã lựa chọn thông điệp của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô dôn 16/9/2021 là “Nghị định thư Montreal - Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vắc xin”. Ngay sau đó, Giám đốc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ô dôn để bảo vệ khí hậu Trái đất”.

    Hiện Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT đang xây dựng kế hoạch, thể lệ để phát động Cuộc thi với chủ đề “Bảo vệ tầng ô dôn để bảo vệ khí hậu Trái đất”. Qua đó, góp phần cụ thể hóa sự phối hợp giữa Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Bộ TN&MT Việt Nam đối với các hoạt động về biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững và hưởng ứng kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô dôn; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của toàn xã hội và thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam và cộng đồng thế giới về biến đổi khí hậu. Đồng thời, phản ánh mối liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô dôn và biến đổi khí hậu, những hoạt động, thành tựu đạt được của Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn và các Bản sửa đổi, bổ sung trong khuôn khổ Nghị định thư nhiều năm qua…

    Tại cuộc họp vào tháng 12/1994, Liên hợp quốc đã ra nghị quyết lấy ngày 16/9 hàng năm là Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô dôn, đồng thời yêu cầu các nước thành viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo chủ đề do Ban Thư ký Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn quyết định. Những năm qua, Việt Nam đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô dôn và là quốc gia thành viên có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả.

An Bình

Ý kiến của bạn