Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 23/06/2024

Lễ Công bố Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/01/2023

    Ngày 6/1/2023, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch tài nguyên nước (TNN) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Y tế; đại diện Ngân hàng thế giới, Cơ quan phát triển Pháp, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

    Phát biểu khai mạc Lễ Công bố, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, thực hiện Quyết định 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ TN&MT đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực TN&MT theo quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và các văn bản hướng hướng dẫn. Quá trình lập quy hoạch, Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan. Đồng thời, Bộ TN&MT đã hợp tác, phối hợp với Ngân hàng thế giới, Úc, Cơ quan phát triển Pháp tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi kinh nghiệm trong việc lập Quy hoạch trên cơ sở quy hoạch của các quốc gia và xây dựng các nội dung của Quy hoạch. Trong quá trình lập Quy hoạch cũng có sự tham gia tâm huyết của các chuyên gia đầu ngành về TNN. Đến nay, Quy hoạch TNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022. Đây là quy hoạch thứ 5/38 Quy hoạch ngành quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được xem là căn cứ, định hướng để Bộ TN&MT và các Bộ ngành, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức xây dựng các quy hoạch ngành, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước.

    Thứ trưởng BộTN&MT Lê Công Thành phát biểu khai mạc buổi Lễ

    Thay mặt Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Công Thành trân trọng cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần vào sự thành công trong công tác lập Quy hoạch TNN trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cùng cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT trong quá trình lập và triển khai thực hiện các quy hoạch lĩnh vực có liên quan, nhằm tạo cơ sở vững chắc để xây dựng các quy hoạch đảm bảo chất lượng, làm tiền đề cho việc khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước đề ra.

    Tại Lễ Công bố, Cục trưởng Cục Quản lý TNN, Bộ TN&MT Châu Trần Vĩnh đã giới thiệu toàn văn Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch TNN là quy hoạch tổng hợp, được triển khai thực hiện lần đầu, trong bối cảnh các quy hoạch của các ngành có khai thác, sử dụng nước đã và đang triển khai thực hiện. Do đó, định hướng quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN, phòng, chống tác hại do nước gây ra được xem xét tổng thể trên cơ sở TNN theo lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc; hiện trạng, nhu cầu sử dụng nước của các ngành khai thác; sử dụng nước và Quy hoạch TNN có sự gắn kết với các quy hoạch ngành quốc gia khác có sử dụng nước như quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia...

    Quy hoạch TNN là một trong những cơ sở cho việc lập các quy hoạch ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; là định hướng tổng thể cấp quốc gia trong việc quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển TNN, phòng, chống tác hại do nước gây ra, đồng thời cũng định hướng tổng thể cho 6 vùng phát triển kinh tế - xã hội (Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long); 13 lưu vực sông lớn (Bằng Giang - Kỳ Cùng, Hồng - Thái Bình, Mã, Cả, Hương, Vũ Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpok, Đồng Nai, Cửu Long); nhóm lưu vực sông ven biển và một số đảo trên lãnh thổ Việt Nam triển khai thực hiện trong quá trình lập quy hoạch.

    Bên cạnh đó, Quy hoạch TNN hướng tới quản lý, sử dụng, phát triển bền vững, tổng hợp, thống nhất theo lưu vực sông, liên vùng, liên tỉnh; mọi nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội phải phù hợp với chức năng và khả năng đáp ứng của nguồn nước, nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, hợp lý, đa mục tiêu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái thủy sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia. Đồng thời, hướng tới bảo vệ số lượng và chất lượng, kết hợp hài hòa giữa bảo vệ với duy trì, phát triển nguồn sinh thủy, nâng cao khả năng tích trữ nước, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; hợp tác, chia sẻ công bằng và hợp lý TNN xuyên biên giới. Phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra với phương châm phòng ngừa là chính, giảm thiểu tối đa tổn thất.

Toàn Cảnh buổi Lễ

    Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, 100% lưu vực sông lớn, quan trọng có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; đảm bảo nguồn nước góp phần nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt của dân cư đô thị đạt 95% - 100% và 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. Kiểm soát cơ bản 90% các hoạt động khai thác, sử dụng nước; nâng cao hiệu quả, năng lực khai thác, sử dụng nước và giảm tối đa thất thoát nước trong hệ thống các công trình thủy lợi; giảm tỷ lệ thất thoát nước trong hoạt động cấp nước xuống 10%. Khắc phục hiệu quả tình trạng hạn hán, thiếu nước vào mùa khô ở các lưu vực sông, các vùng khó tiếp cận nguồn nước, đặc biệt là các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, vùng sâu, vùng xa và các đảo.

    Đến năm 2030, điều hòa, phân phối TNN công bằng, hợp lý giữa các ngành, địa phương, đối tượng khai thác, sử dụng nước theo quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, đảm bảo chiến lược phát triển kinh tế, an sinh xã hội; thu gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường đạt từ 30% tổng lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 10% tại các đô thị từ loại V trở lên… Năm 2050, nâng chỉ số an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh nguồn nước hiệu quả trên thế giới. Hướng tới chủ động về nguồn nước trong mọi tình huống, dự báo, điều tiết nước, phòng ngừa lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu…

    Để triển khai thực hiện Quy hoạch TNN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định cũng nêu ra 6 giải pháp trọng tâm, bao gồm: Giải pháp về pháp luật, chính sách; giải pháp về tài chính, đầu tư; giải pháp về khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức; đào tạo, tăng cường năng lực; tổ chức và giám sát thực hiện quy hoạch.

    Đánh giá cao và chúc mừng Bộ TN&MT đã xây dựng thành công và trình Chính phủ ban hành Quy hoạch TNN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện các Bộ, ngành, địa phương cũng đề nghị Bộ TN&MT cần tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện, tiền đề cho việc khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ TNN hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Gia Linh

Ý kiến của bạn