Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 24/09/2021

Kết quả nghiên cứu chất lượng không khí tại Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

23/08/2021

    Ngày 19/8/2021, Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) tổ chức Hội thảo khoa học Kết quả nghiên cứu chất lượng không khí tại Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết, công tác quản lý chất lượng môi trường không khí đã được quy định cụ thể tại Luật BVMT năm 2020, Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 1/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Đối với quản lý môi trường cấp tỉnh, ngày 7/6/2021, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 3051/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh. Đây là những công cụ pháp lý quan trọng để triển khai công tác bảo vệ môi trường không khí.

    Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức nhấn mạnh, mục đích của Hội thảo là nhằm chia sẻ hoạt động quan trắc và các nghiên cứu, đánh giá chất lượng môi trường không khí như kết quả nghiên cứu về sự biến động nồng độ chất ô nhiễm theo không gian và thời gian; nghiên cứu nhằm xác định các nguồn ô nhiễm chính và các kết quả kiểm kê phát thải bụi tại Việt Nam, trong đó tập trung cho các đô thị lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; phương pháp nghiên cứu, thực trạng, nguyên nhân và khuyến nghị chính sách… Do đó, Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự chia sẻ và ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức đối với công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam hiện nay.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe chia sẻ về kết quả nghiên cứu hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam năm 2019 - 2020; kết quả kiểm kê nguồn thải không khí cho các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh… Các kết quả nghiên cứu cho thấy, ô nhiễm môi trường không khí là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động, nhiều địa phương, là vấn đề được cộng đồng hết sức quan tâm, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Nam Việt

Ý kiến của bạn