Banner trang chủ

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023: Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay

03/02/2023

    Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản số 7945/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước (ĐNN) thế giới năm 2023.

    Theo Ban Thư ký Công ước Ramsar, các vùng ĐNN có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người, từ lọc nguồn nước và cung cấp nước, đến bảo vệ chúng ta khỏi bão và lũ lụt, duy trì đa dạng sinh học và lưu trữ các bon. Tuy nhiên, xu hướng biến mất và suy thoái của ĐNN đang ngày càng nghiêm trọng. Các vùng ĐNN đang biến mất nhanh gấp ba lần so với rừng và hơn 35% diện tích ĐNN đã bị suy thoái hoặc biến mất tính từ  năm 1970.

    Trong bối cảnh đó, Ngày ĐNN thế giới ra đời nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của các vùng ĐNN đối với nhân loại và hành tinh, để thúc đẩy các hành động dẫn đến việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi chúng. Năm 2023, Ban Thư ký Công ước Ramsar đề nghị các  quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày ĐNN thế giới vào ngày 2/2/2023 với chủ đề “Hãy phục hồi ĐNN ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích ĐNN tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi  ĐNN”. Hoạt động này nhằm khẳng định nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng ĐNN và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi ĐNN bị suy thoái. 

    Để hưởng ứng đề nghị của Ban Thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các  vùng ĐNN đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường  nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái ĐNN, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất  ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi ĐNN.  

    Bên cạnh đó, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các  cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày ĐNN Thế giới năm 2023. Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị ĐNN, quản lý, phục hồi và  sử dụng bền vững các vùng ĐNN vào các chương trình, quy hoạch, kế  hoạch, dự án phát triển của Bộ, ngành và địa phương... Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng  ĐNN để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học. 

    Trước đó, Việt Nam đã chính thức tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989 và là quốc gia đầu tiên của khu vực ASEAN tham gia công ước này. Sau khi trở thành thành viên của Công ước Ramsar, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm thực hiện các nghĩa vụ mà Công ước quy địnhnhư Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN - văn bản pháp lý đầu tiên quy định trực tiếp về quản lý ĐNN để thực thi Công ước Ramsar.

    Sau khi ban hành, các điều của Nghị định đã được cụ thể hóa thành các chiến lược, chính sách và kế hoạch hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành và địa phương liên quan trên phạm vi cả nước.

    Công ước về các vùng ĐNN (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là hiệp ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng ĐNN thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” với sự tham gia của 172 quốc gia thành viên.

Châu Long

Ý kiến của bạn