Banner trang chủ

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

18/09/2021

     Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, Chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau.

     Hiện nay, tại Việt Nam, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cả nước đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng, chống để đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2021 phải đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được thiết thực, hiệu quả, qua đó thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa BVMT, ngày 17/9/2021, Bộ TN&MT đã có Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 gửi các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, cụ thể như sau:

     Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử l các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải, BVMT, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn, nhằm hỗ trợ một cách tích cực, hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh;

     Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên toàn quốc;

     Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường;

     Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về BVMT theo Luật BVMT  năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

     Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm truyền thông đa phương tiện về các hoạt động BVMT để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ TN&MT, nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên toàn quốc;

     Giới thiệu những hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp BVMT hiệu quả, qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác BVMT.

    Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động, nội dung thiết thực hưởng ứng sự kiện; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 15/10/2021.

Bùi Hằng

Ý kiến của bạn