Banner trang chủ

Hoàn thiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

01/02/2023

    Ngày 30/1/2023, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Đất đai và một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ nhằm hoàn thiện kế hoạch của Bộ TN&MT lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai.

Quang cảnh buổi làm việc

    Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 27/1, Vụ Đất đai đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

    Theo đó, Dự thảo kế hoạch chi tiết gồm các nội dung: Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nội dung cơ bản của dự thảo Luật, các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Xây dựng website lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Đăng tải Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan; Đăng tải, đưa tin các nội dung liên quan đến việc triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (đã thực hiện). Cùng với đó, Vụ sẽ tổ chức Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm đối với các cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học; Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân; Báo cáo Ban chỉ đạo về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý. Đồng thời, trình Chính phủ Dự thảo Báo cáo kết quả ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý. Giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo kết quả ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội…

    Về tổ chức thực hiện, Dự thảo kế hoạch quy định cụ thể trách nhiệm các đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân về hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

    Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thời gian tổ chức Đoàn công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương; thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm với các Bộ ngành, địa phương…

    Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Vụ Đất đai tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời rà soát bổ sung các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm các thành viên trong Tổ biên tập Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong việc tiếp thu, giải trình để hoàn thiện Dự thảo Luật…

An Bình

Ý kiến của bạn