Banner trang chủ

Góp ý Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

16/12/2020

     Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và doanh nghiệp đối với 5 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về chất lượng môi trường và 3 QCVN về chất thải. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tham dự và phát biểu tại Hội thảo.

     Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã chủ trì xây dựng và ban hành 48 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đây là căn cứ quan trọng để kiểm soát các hoạt động phát thải ra môi trường cũng như đánh giá chất lượng môi trường Việt Nam. Về mặt pháp lý, Luật BVMT năm 2014 đã có quy định hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đưa ra các nguyên tắc xây dựng, yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh, chất thải… Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm việc quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu BVMT trong quá trình hội nhập quốc tế, với quan điểm lấy con người làm mục tiêu để bảo vệ, Luật BVMT năm 2020 cũng bổ sung quy định cụ thể hơn về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, quy định nguyên tắc xây dựng, lộ trình áp dụng quy chuẩn. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng môi trường của Việt Nam còn thấp hơn so với các nước trong khu vực ASEAN; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp diễn và có một số thành phần cao hơn so với nhiều quốc gia khác.

Toàn cảnh Hội thảo

     Để đảm bảo chất lượng môi trường ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới, đồng thời, bảo đảm huy động mức đầu tư hợp lý từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp cho BVMT, Bộ TN&MT đã khẩn trương rà soát, điều chỉnh, xây dựng dự thảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường và chất thải trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, khu vực cũng như thực tế triển khai áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ở Việt Nam thời gian qua. Trong đó, Tổng cục Môi trường đã điều chỉnh, sửa đổi đối với 8 quy chuẩn, bao gồm 5 quy chuẩn chất lượng môi trường và 3 quy chuẩn về chất thải, gồm: QCVN về chất lượng môi trường nước mặt, nước biển, nước dưới đất; QCVN về chất lượng môi trường không khí xung quanh, QCVN về chất lượng môi trường đất, QCVN về khí thải công nghiệp, nước thải công nghiệp, nước thải chăn nuôi.

     Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe tham luận về nội dung: Dự thảo QCVN về chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước biển, nước dưới đất); Dự thảo QCVN về chất lượng môi trường không khí xung quanh; Dự thảo QCVN về chất lượng môi trường đất; Dự thảo QCVN về khí thải công nghiệp; Dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp; Dự thảo QCVN về nước thải chăn nuôi. Theo các chuyên gia, các quy chuẩn mới được đưa ra là cuộc cách mạng trong việc xây dựng quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên, cần phải đánh giá lại mức chịu tải của môi trường để đưa ra mức tiêu chuẩn hợp lý, nhằm đảm bảo môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

     Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban Soạn thảo sẽ tổng hợp, rà soát, chọn lọc, bổ sung để hoàn thiện Dự thảo các báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Gia Linh

Ý kiến của bạn