Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 24/09/2021

Gia hạn đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

16/08/2021

    Nhằm tạo điều kiện để tập thể, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Bộ TN&MT vừa quyết định giai hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng đến hết ngày 15/9/2021 thay vì ngày 31/7/2021 như trước đây.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho các tập thể, cá nhân, năm 2020

    Chính thức được tổ chức xét tặng 2 năm/lần từ năm 2009, Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng cao quý nhất về môi trường nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc tôn vinh những đóng góp về công sức, trí tuệ, Giải thưởng còn là nơi ươm mầm cho những giải pháp chính sách, mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa đó, Giải thưởng ngày càng thu hút được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân là các nhà quản lý, nhà khoa học, tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị, nông thôn đến miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, với mọi lứa tuổi, thành phần nghề nghiệp. Qua 6 kỳ xét tặng Giải thưởng, Bộ TN&MT đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham gia và đã thực hiện tôn vinh, trao giải cho 255 tổ chức, cá nhân và cộng đồng có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT.

    Năm 2021 là năm thứ ba Bộ TN&MT xét thưởng cho 3 nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân và cộng đồng với 6 lĩnh vực: Quản lý nhà nước về BVMT; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực BVMT; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, đã nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ giới thiệu tập thể, cá nhân tham dự Giải thưởng như các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Công an; Quốc phòng; Xây dựng; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam… Hay các tỉnh, thành như Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hậu Giang, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội... cũng đã gửi hồ sơ giới thiệu xét tặng Giải thưởng.

Trần Hương

Ý kiến của bạn