Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 02/02/2023

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

18/11/2022

    Ngày 18/11/2022, tại TP. Hải Phòng, đã diễn ra Hội thảo khoa học "BVMT, ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững". Đây là diễn đàn khoa học đầu tiên, sau khi COP27 kết thúc, do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Hội BVMT Hải Phòng tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đồng thời cũng là tiếng nói của cộng đồng, thể hiện quyết tâm thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và 2 cam kết khác có liên quan chặt chẽ đến ngành nông nghiệp, để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

    Hội thảo đã lắng nghe các báo cáo, tham luận và mô hình phát triển kinh tế thích ứng với BĐKH của các Hội thành viên thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội BVMT TP. Hải Phòng; Viện TN&MT (Đại học Quốc gia Hà Nội); Viện Chiến lược, chính sách TN&MT (Bộ TN&MT); Viện nghiên cứu BVMT và sức khỏe cộng đồng (Bộ Quốc Phòng); Viện TN&MT biển (Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên). Tiêu biểu như: BĐKH và hành động ứng phó của Việt Nam; một số công cụ kinh tế, chính sách huy động nguồn lực để thúc đẩy chuyển dịch sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong pháp luật BVMT; Tác động của BĐKH đến môi trường, kinh tế - xã hội và một số giải pháp ứng phó; phát triển kinh tế xanh cấp cộng đồng và một số vấn đề đặt ra ở lưu vực sông Lam; Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về BVMT và tăng trưởng xanh của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Một số giải pháp về quy hoạch và quản lý đảm bảo tăng trưởng xanh…

Quang cảnh Hội thảo

    Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề: Xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phải xuất phát từ các chủ trương, chính sánh của Nhà nước và triển khai vào thực tế tới toàn thể nhân dân; bảo vệ thiên nhiên và môi trường cần tuân thủ tính thượng tôn pháp luật; nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc BVMT, ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh… Tất cả các báo cáo, tham luận, cũng như ý kiến đóng góp tại Hội thảo đều được thảo luận dưới những góc nhìn chuyên ngành khác nhau. Song, các đại biểu đều khẳng định, những thách thức về môi trường, BĐKH hiện nay đều do con người gây ra. Do đó, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là tất yếu, Nhà nước cần đầu tư nghiên cứu, tổng kết các mô hình sáng tạo của cộng đồng và có chính sách khuyến khích toàn dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

    GS.TS Đặng Huy Huỳnh - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, BVMT, ứng phó với BĐKH gắn với tăng trưởng xanh là một trong những thách thức của nhân loại. Bởi vậy, hoạt động này cần được nhận thức sâu sắc từ các cấp lãnh đạo, cộng đồng, doanh nghiệp và từng cá nhân, từ đó chú trọng đến các giải pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý;đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích nghi và ứng phó với BĐKH; tăng cường năng lực giám sát và thông tin về chất lượng môi trường; ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục cơ bản những vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái tài nguyên, từng bước cải thiện chất lượng môi trường.

Nam Việt

Ý kiến của bạn