Banner trang chủ

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường

23/12/2020

    Ngày 22/12, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

    Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh cùng Lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các nhà khoa học thực hiện Chương trình.

Toàn cảnh Hội nghị

    Thời gian qua, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan phê duyệt, triển khai 43 đề tài quốc gia với 4 nội dung: Ứng phó với BĐKH; quản lý tài nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ sở khoa học đối với những vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; lựa chọn và hỗ trợ chuyển giao các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu thuộc Chương trình (giai đoạn 2011-2015).

    Cụ thể, về ứng phó với BĐKH, đã xây dựng, phát triển hệ thống giám sát BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp; giải quyết các vấn đề liên quan đến xâm nhập mặn; đưa ra được các giải pháp công nghệ về giống, cây trồng, công nghệ canh tác trong điều chỉnh kỹ thuật mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH…

    Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, Chương trình đã đưa ra các phương pháp luận trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý biến động tài nguyên và quản lý giám sát biến động sử dụng đất, đã xây dựng được các bản đồ quản lý tài nguyên đất...; đánh giá tổng quan an ninh nguồn nước; lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị tài nguyên vào môi trường hoạch toán tài khoản quốc gia; đánh giá hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông và xây dựng được các bản đồ có liên quan.

    Đến nay, Chương trình đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia cho 30 đề tài và đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở cho 9 đề tài, trong đó 4 đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đánh giá xếp loại xuất sắc. Chương trình đã chuyển giao các kết qủa nghiên của các đề tài cho các bên liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả của Chương trình nói riêng và khoa học công nghệ nói chung phục vụ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, BVMT và phát triển bền vững. Cùng với đó, Chương trình đã giới thiệu các kết quả, sản phẩm của đề tài rộng rãi trong nước và quốc tế thông qua công bố 77 bài báo quốc tế có chỉ số ISI hoặc Scopus; 156 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước và xuất bản 12 sách chuyên khảo, tạo cơ hội phát triển hợp tác trong và ngoài nước.

    Đặc biệt, Chương trình đã góp phần phát triển nguồn nhân lực về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường thông qua đào tạo 99 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 48 tiến sĩ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ với việc thực hiện các đề tài thuộc Chương trình đối với 1.844 thạc sỹ, 980 tiến sĩ, nâng cao 186 phó giáo sư, 38 giáo sư.

    Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vấn đề BĐKH và ô nhiễm môi trường đang đứng trước những thách thức lớn và diễn biến nhanh, khó lý giải, do đó cần thiết phải đẩy mạnh hành động. Với 43 đề tài cấp quốc gia theo 4 nội dung đã triển khai, Chương trình không chỉ đề xuất được những giải pháp hiệu quả cho ngành TN&MT mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

    Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, chìa khóa để giải quyết những vấn đề này chính là khoa học công nghệ. Do đó, trong thời gian tới, Bộ trưởng mong muốn các đề tài sẽ được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, phát triển đặc biệt là cần phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan để cùng nhau hoàn thiện và đưa “đứa con tinh thần” vào cuộc sống, phục vụ cho phát triển đất nước.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của các Giáo sư, Tiến sĩ về đề tài được thực hiện trong Chương trình. Các đề tài khoa học tập trung nghiên cứu về BĐKH, ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động tài nguyên đất; Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông; Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải khí nhà kính quốc gia cho lúa và các loại cây trồng cạn chủ yếu phục vụ kiểm kê khí nhà kính… Từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro, tăng cường năng lực nghiên cứu của cơ sở nghiên cứu, đào tạo, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, BVMT và phát triển bền vững.

Hương Mai

Ý kiến của bạn