Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 21/07/2024

Công bố Sáng kiến thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị

24/11/2022

    Ngày 22/11/2022, tại Hà Nội, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Sáng kiến thúc đẩy thực hành khung đánh giá Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) trong khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững giai đoạn 2023 - 2025.

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cùng công bố Sáng kiến

    Theo đó, Sáng kiến sẽ tập trung vào việc cải thiện các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thực hành ESG trong khu vực tư nhân, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp về thực hành ESG. Đây là bộ tiêu chuẩn thường được các nhà đầu tư sử dụng để đo lường cách thức một doanh nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý mối quan hệ với cộng đồng, áp dụng quản trị doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm. Cùng với đó, mạng lưới các doanh nghiệp quan tâm đến ESG cũng sẽ được mở rộng, qua đó, thúc đẩy và trao đổi các thực tiễn tốt nhất. Mục tiêu dến năm 2025, Sáng kiến này sẽ cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật ESG cho 300 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp thí điểm các mô hình kinh doanh ESG sáng tạo.

    Dự kiến, Sáng kiến mới này sẽ được triển khai thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC). Với tổng số vốn lên tới 36 triệu USD do USAID tài trợ, IPSC hướng tới gỡ bỏ các hạn chế về chính sách, thị trường ở cấp độ doanh nghiệp cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Qua đó, thúc đẩy khu vực tư nhân đổi mới và năng động, đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu và gia tăng cơ hội phát triển kinh tế.

Nam Hưng

Ý kiến của bạn