Banner trang chủ

Chính thức khai mạc Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31

24/11/2020

    Từ ngày 24 - 27/11, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31 (ASOEN 31) thông qua hình thức trực tuyến. Hội nghị là dịp để các quốc gia thành viên ASEAN cùng nhau rà soát chương trình hoạt động của ASOEN, góp phần đạt được những mục tiêu của dự thảo Kế hoạch Chiến lược hợp tác môi trường ASEAN, sự bền vững về môi trường trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

 

Các đại biểu tham Hội nghị

 

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn đề cao tầm quan trọng của công tác BVMT, nhất là các vấn đề liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên nước, môi trường biển và đới bờ, biến đổi khí hậu, hóa chất và chất thải. Đặc biệt, Luật BVMT (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam có thể phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý, BVMT thời gian tới.

    Ở cấp độ khu vực, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về chống rác thải nhựa biển và các Tuyên bố chung ASEAN tại Hội nghị COP 15 CBD và Hội nghị COP 26 UNFCCC. Thông qua việc chung tay xây dựng, thực thi Kế hoạch hành động khu vực và cùng nhau đưa ra Tuyên bố chung, các nước thành viên ASEAN sẽ thể hiện tinh thần gắn kết để cùng với cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề môi trường toàn cầu.

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

 

    Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị, các quốc gia cần nỗ lực hơn nữa để giải quyết các vấn đề cấp bách như ô nhiễm nước, không khí xuyên biên giới, rác thải nhựa đại dương, biến đổi khí hậu; tiếp tục sát cánh cùng nhau giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực trên cơ sở duy trì mối quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực để từng bước đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

    Tại Hội nghị, các quốc gia thành viên ASEAN cùng với Ban Thư ký ASEAN đã rà soát kết quả hoạt động của 7 nhóm công tác: Môi trường biển và đới bờ; biến đổi khí hậu; hóa chất và chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; giáo dục môi trường; thành phố môi trường bền vững; quản lý tài nguyên nước. Cùng với đó, đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về môi trường (AMME) thông qua các tài liệu về: Các đề cử Vườn Di sản ASEAN mới; Kế hoạch hành động Khu vực ASEAN về chống rác thải nhựa biển; Dự thảo Khung Chiến lược và Kế hoạch hành động Hợp tác ASEAN - Trung Quốc về môi trường; Lưu ý về năm Hợp tác phát triển bền vững ASEAN - Trung Quốc 2021; Đối thoại ASEAN - Hàn Quốc về môi trường và biến đổi khí hậu (2021).

    Ngoài ra, các quốc gia thành viên ASEAN cũng đệ trình lên AMME ghi nhận các tài liệu về: Điều khoản tham chiếu của Ban Tài nguyên ASEAN; đối thoại cấp cao ASEAN - Vương quốc Anh/Diễn đàn Bộ trưởng bên lề Phiên họp thứ 26 của Hội nghị các Bên (COP 26) của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC); cập nhật về dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEAN về môi trường; tuyên bố chung ASEAN về tăng cường thích ứng với hạn hán.

 

Mai Hương

Ý kiến của bạn