Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 24/06/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban Trung ương MTTQVN: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

13/01/2021

     Ngày 12/1/2021, Bộ TN&MT đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021- 2025 về công tác BVMT. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTWMTTQVN Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đồng chí trong Ban Thường trực UBTWMTTQVN và 63 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Hội nghị

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá, Chương trình phối hợp số 20/CtrPH-MTTW-BTNMT ngày 26/12/2016 về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017 - 2020 giữa hai đơn vị đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong xây dựng, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, BVMT. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống các cấp của MTTQ và các tổ chức thành viên, hai bên đã phối hợp đẩy mạnh triển khai được nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý tài nguyên, BVMT.

     Theo đó, triển khai Chương trình phối hợp số 20/CtrPH-MTTW-BTNMT, hai đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về BVMT, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tập quán, sản xuất, qua đó, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, sống thân thiện với môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, từng bước khắc phục thói quen tiêu dùng xâm hại đến TN&MT Đồng thời, phát động nhiều phong trào ý nghĩa như: Tổng vệ sinh đường làng, ngõ phố, dọn vệ sinh khu vực công cộng, phát động Tết trồng cây dịp đầu năm. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa tiêu chí môi trường trong bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã ký Chương trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN với Sở TN&MT, các tổ chức tôn giáo cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến BVMT, thích ứng với BĐKH, lồng ghép với việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, trong các chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm của hệ thống MTTQVN các cấp.

Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn phát biểu

     Trong giai đoạn 2017 - 2020, MTTQVN các cấp đã tổ chức hơn 517 ngàn hội nghị tuyên truyền, hội thi, tọa đàm về BVMT, ứng phó với BĐKH gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; mở 2.360 lớp tập huấn cho 354 nghìn lượt người. Các địa phương đồng loạt ra quân mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới tại 5.393 khu dân cư với hơn 647 nghìn lượt người tham gia; khơi thông gần 103 nghìn km dòng chảy, trồng hơn 2,8 triệu cây xanh và thu gom hơn 1.860 ngàn m3 rác thải; huy động hơn 8,2 triệu ngày công và nhân dân tham gia đóng góp vật tư quy ra tiền hơn 168 tỷ đồng… để hỗ trợ 50/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng mới, duy trì, nhân rộng 344 mô hình điểm BVMT. Từ các mô hình điểm do Ban Thường trực UBTWMTTQVN hỗ trợ, đến nay, 50/50 tỉnh, thành phố đã xây dựng mới, duy trì và nhân rộng được 40.626 mô hình điểm. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã tổ chức 2.550 cuộc giám sát, thường xuyên tổ chức tập hợp ý kiến của nhân dân trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường để phản ánh tới các cơ quan Đảng, chính quyền và báo cáo tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân…

     Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bối cảnh nước ta hiện nay đã nảy sinh nhiều sự cố môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, cùng với đó là tình hình BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp; các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được quản lý, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả. Do đó, Bộ TN&MT mong muốn tiếp tục phối hợp với MTTQVN thông qua Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Bộ TN&MT sẽ mở rộng phạm vi phối hợp trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành TN&MT, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận cũng như các tổ chức thành viên trong công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 giữa hai đơn vị

     Nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn mong rằng, sau khi ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBTWMTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, sau khi ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025, cùng với Bộ TN&MT, UBTWMTTQVN sẽ đề ra các biện pháp, lộ trình cụ thể để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong đó, hai đơn vị tiếp tục tập trung vào việc vận động nhân dân và giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chấp hành Luật BVMT năm 2020; cải thiện môi trường ở các đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề; giảm mạnh rác thải nhựa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác BVMT, thích ứng với BĐKH trong hệ thống Mặt trận và chính quyền các cấp cũng như trong nhân dân.

     Tại Hội nghị, Bộ TN&MT và UBTWMTTQVN đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT” cho Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam

Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTWMTTQVN Hầu A Lềnh

     Nhân dịp này, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT” của Bộ TN&MT cho Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTWMTTQVN Hầu A Lềnh. Ban Tổ chức cũng công bố các quyết định khen thưởng cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong công tác BVMT.

Bùi Hằng

Ý kiến của bạn