Banner trang chủ

Bình Thuận: Phát động mỗi địa phương có ít nhất một mô hình về “Chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả

06/06/2023

    Ngày 3/6/2023, tại huyện đảo Phú Quý, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6), Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2023.

    Tham dự buổi Lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Toàn cảnh Lễ mít tinh

    Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng đã kêu gọi các cấp chính quyền, Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, chức sắc tôn giáo, đơn vị sản xuất kinh doanh và toàn thể nhân dân trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

    Thứ nhất, tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương.

    Thứ hai, phát triển các ngành kinh tế biển, thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực của tỉnh, từng bước khẳng định thương hiệu biển của tỉnh Bình Thuận; động viên, khuyến khích, giúp đỡ ngư dân yên tâm bám biển, làm giàu từ biển, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

    Thứ ba, xây dựng ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

    Thứ tư, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo. Phát động các phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa.

    Thứ năm, các cơ quan truyền thông đại chúng tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về BVMT; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông và thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam. Tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn.

Ra quân làm sạch biển tại huyện đảo Phú Quý

    Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng cũng đã nhấn mạnh, cần nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã phát động mỗi địa phương cần có ít nhất một mô hình cụ thể về “Chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả.

    Trong buổi Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2023 còn diễn ra các hoạt động: Tỉnh đoàn Bình Thuận phát động ra quân làm sạch biển, BVMT; Sở TN&MT Bình Thuận trao tặng cờ Tổ quốc cho UBND huyện Phú Quý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý và ngư dân huyện Phú Quý; trao tặng thùng rác công cộng; dọn vệ sinh, thu gom rác thải…

Nguyễn Đức Nam - Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận

Ý kiến của bạn